Entries by Dobrisav Vuković

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

Број јавне набавке 7/2019-1.1.8 od 10.12.2019. godine. ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2 Отварање понуда ће се обавити дана 18.12.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Позив за подношење… Continue Reading ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО – 2

ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ

Број јавне набавке 6/2019-1.2.6 od 22.10.2019. godine. ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА „ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ“ Јавно отварање благовремено достављених понуда, спровешће се на дан који је означен у позиву за достављање понуда односно 30.10.2019.године са почетком у 12.00 часова у Библиотеци института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда, спровешће Комисија за јавну… Continue Reading ЕТАЛОНИРАЊЕ ОПРЕМЕ

ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Број јавне набавке 5/2019, 1.1.14 od 03.10.2019. godine. ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА „ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА-ГАСНИ ГЕНЕРАТОР“ Отварање понуда ће се обавити дана 11.10.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“… Continue Reading ПАКЕТНА ГАСНА КОТЛАРНИЦА – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР

Услуге-обезбеђења

Број јавне набавке 4/2019, 1.2.5 od 12.08.2019. godine. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ Отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Позив… Continue Reading Услуге-обезбеђења

ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Број јавне набавке 3/2019, 1.1.8 od 15.05.2019. godine. ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО Отварање понуда ће се обавити дана 23.05.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду. Позив за подношење понуда… Continue Reading ТЕРЕТНО МОТОРНО ВОЗИЛО

Апарат за изолацијунуклеинских киселина

Број јавне набавке 2/2019, 1.1.5 od 15.04.2019. godine. ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА – АПАРАТ ЗА ИЗОЛАЦИЈУ НУКЛЕИНСКИХ КИСЕЛИНА Отварање понуда ће се обавити дана 23.04.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у… Continue Reading Апарат за изолацијунуклеинских киселина

Јавна набавка-Елекрична енергија

Број јавне набавке1/2019- 1.1.12 od 15.03.2019. godine. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДOБАРА “ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ” Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору  

ПРОГРАМ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 51. став 1. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019. годину Члан 1. Овим правилником утврђује се Програм мера здравствене заштите животиња за 2019. годину, који је одштампан уз овај правилник и… Continue Reading ПРОГРАМ МЕРА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ