Ovo je repozitorijum Naučnog instituta za veterinarstvo "Novi Sad" i omogućava prikupljanje, čuvanje i distribuciju digitalnog materijala. Predstavlja važan alat za pristup radovima i publikacijama istraživača Instituta.

Izaberite instituciju radi prikaza pripadajućih dokumenata.

NIV-NS

View more