2
4
5
6
7
1

Слободан

2

Наташа

3

Душан

4

Ђорђе

5

Весна

6

Мирослав

7

Сања

Служба за пријем материјала и прање -Служба 300

Служба за пријем материјала ради сваког радног дана од 7-15 часова. Бројеви телефона службе за пријем материјала су:021/4895 337, 4895 335, 4895 334, 4895 333. 

Број факса: 021/4895 344

Емаил адреса службе за пријем узорака је: prijemno@niv.ns.ac.rs

За пријем узорака после 15 часова  задужене су дежурне особе на институту које можете контактирати на мобилни телефон 064/818 54 38.

После 19 часова, у изузетним и неодложним ситуацијама пријем узорака врши портирска служба Института.

На Одељењу раде и …..

Наташа Сливка

Наташа Сливка

Технички сарадник

телефон: 021/4895 335

моб: 064/ 818 54 36

емаил: natasa@niv.ns.ac.rs

Ђорђе Лалић

Ђорђе Лалић

Технички сарадник

телефон: 021/4895 334

моб: 064/ 818 54 08

емаил: prijemno@niv.ns.ac.rs

Весна Стојановић,

Весна Стојановић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 335

моб: 064/ 818 54 23

Мирослав Дражић

Мирослав Дражић

Технички сарадник

телефон: 021/4895 333

моб: 064/ 818 54 28

Сања Шугин

Сања Шугин

Технички сарадник

телефон: 021/4895 334

This post is also available in: енглески

© Copyright - НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО "НОВИ САД" 2018 - Enfold Theme by Kriesi