СЛУЖБА ЗА ПРИЈЕМ МАТЕРИЈАЛА

Служба за пријем материјала ради сваког радног дана од 7-15 часова. Бројеви телефона службе за пријем материјала су:021/4895 337, 4895 335, 4895 334, 4895 333. 

Број факса: 021/4895 344.

Емаил адреса службе за пријем узорака је: prijemno@niv.ns.ac.rs

За пријем узорака  после 15 часова  задужене су дежурне особе на институту које можете контактирати на мобилни телефон 064/818 54 38.

После 19 часова, у изузетним и неодложним ситуацијама пријем узорака врши портирска служба Института.

Погледајте детаљније о служби за пријем материјала

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕПИЗООТИОЛОГИЈУ, КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА, ПАТОЛОГИЈУ И ДДД

Најзначајније активности:

  • здравствена заштита животиња (уговорна сарадња са фармерима),
  • послови по Програму мера (епизоотиолошки нaдзор на терену, клиничка дијагностика обољења на територији Јужнобачког и Сремског округа,
  •  пројекти везани за ефикасност оралне вакцинације дивљих месоједа против беснила и искорењивање класичне куге свиња,
  • дезинфекција, дезинсекција и дератизација (уговорна сарадња или по позиву),
  • сузбијање заразних болести животиња (Центра за сузбијање зараза),
  • патоморфолошка и патохистолошка дијагностика обољења животиња,
  • дистрибуција имунопрофилактичких и дијагностичких средстава за Јужнобачки и Сремски округ,
  • консалтинг и едукација.

Погледајте детаљније о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ

Одељење за репродукцију бави се контролом семена приплодних животиња најсавременијим методама.

(проточна цитометрија и CASA  метода). Такође, стручњаци са овог одељења баве се решавању репродуктивних проблема животиња на терену.

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЛИНИЧКУ БАКТЕРИОЛОГИЈУ, МИКОЛОГИЈУ И ПАРАЗИТОЛОГИЈУ

Одељење се бави микробиолошком дијагностиком биолошког материја. У оквиру одељења врше и испитивања антимикробнуе резистенције.

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМУНОЛОШКО-СЕРОЛОШКА И БИОХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА

Одељење се бави испитивањем серолошких, имунолошких  и биохемијских анализа.

У  оквиру одељења врши се стерилизација и производња хранљивих подлога за потребе

лабораторија института, али и за друге кориснике.

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ

Одељење се бави вирусолошком дијагностиком вирусних обољења животиња и људи.

Поседује најсавременију опрему за молекуларну дијагностику различитих обољења,

али такође и класичне методе изолације вируса на различитим ћелиским линијама.

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКА И СЕНЗОРСКА ИСПИТИВАЊА НАМИРНИЦА

Одељење се бави микробиолошком и сензорским испитивањем намирница  анималног порекла.

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА НАМИРНИЦА И ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Одељење се бави хемијском анализом састава намирница анималног порекла, хране за животиње и других производа. У оквиру Одељења врши се испитивање узорака на присуство алфа, бета и гама радионуклида.

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МИКРОБИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ ХРАНЕ ЗА ЖИВОТИЊЕ

Одељење се бави микробиолошким испитивањем хране за животиње.

Сазнај више о одељењу

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ И ТОКСИКОЛОГИЈУ

Одељење се бави испитивањем лекова и помоћних мединских средстава намењени за употребу у ветерини. Такође ово одељење је опремљеном савременом опремом за токсиколошка испитивања у области ветеринарске медицине.

Сазнај више о одељењу

This post is also available in: енглески

© Copyright - НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО "НОВИ САД" 2018 - Enfold Theme by Kriesi