1

Сава

2

Тамаш

3

Диана

4

Гога

5

Милена

6

Божица

7

Тања

8

Зорица

Веома динамичне промене епизоотиолошке и епидемиолошке ситуације у Републици Србији, као и у земљама у окружењу, током последњих десетак година, захтевале су брзо усвајање различитих методолошких поступака лабораторијске дијагностике за више вирусних агенаса, не само у материјалима пореклом од домаћих животиња, већ и у материјалима пореклом од разних врста дивљих птица и животиња, разних врста инсеката и других материјала из животне средине. Одељење за вирусологију је одговорило овим захтевима и данас представља једну од најкомпетентнијих вирусолошких лабораторија у Републици Србији, па и у региону.

На одељењу се спроводи око 130 различитих врста анализа, којима се врше утврђивање специфичних антитела против разних вируса и утврђивање више вирусних агенаса у разним материјалима-узорцима. Према захтевима стандарда SRPS/ISO/IEC 17025:2006  на Одељењу је акредитовано 33 методе вирусолошке дијагностике, а преостале врсте испитивања се врше према упутству ОИЕ, националним и међународним стандардима.

Вирусолошка испитивања се врше употребом културе ћелија (континуираним, примарним / секундарним), ембрионираниx jaja ЕЛИСА техником, имунофлуоресценцијом и имуноперкосидазом, а последњих неколико година све чешће се користе методе молекуларне дијагностике, употребом класичне и real time PCR технике. На Одељењу се врши испитивање узорака које достављају ветеринари из ветеринарских станица и амбуланти, службених узорака, које шаље ветеринарска инспекција, узорака који се достављају према више програма мониторинга и надзора више вирусних обољења, прописаних од стране државе. Такође, значајан број узорака се испитује према захтевима власника и држаоци животиња, у циљу контроле и  сузбијања многих вирусних обољења. Испитивања квалитета вирусних вакцина, намењених за употребу у ветеринарској медицини, су такође, предмет рада Одељења за вирусологију.

Одељење за вирусологију је национална референтна лабораторија у Републици Србији за дијагностику Аујескијеве болести (Морбус Аујески – МА), говеђе вирусне дијареје (БВД-а), Инфективног ринотрахеитиса и пустулозног вулвовагинитиса говеда (ИБР/ИПВа), као и вирусног артеритиса коња (ЕВА).

Поред дијагностичких послова, на Одељењу се континуирано врше истраживања, како у смеру унапређења лабораторијских метода дијагностике, тако и истраживања присуства, раширености, надзора и контроле различитих вирусних болести животиња и зооноза (болести које се са животиња могу пренети на људе), а и истраживања антивирусне активности различитих препарата. Поменута истраживања се проводе и у оквиру већег броја националних, билатералних и међународних пројеката.

На Одељењу ради 5 истраживача, од чега су 4 доктора наука (два научна саветника, др. сци. вет. мед Сава Лазић, др. сци. вет. мед. Тамаш Петровић и два научна сарадника, др. сци. вет. мед. Диана Лупуловић и др Госпава Лазић), а један истраживач је студент докторских студија- др вет Милена Самојловић. Поред истраживача, на одељењу су запослена још и 3 техничка сарадника – лаборанта (особље Одељења за вирусологију). Просечно се годишње на Одељењу обради око 45.000 узорака и изврши око 65.000 анализа.

На Одељењу раде и …..

Божица Ћулибрк,

Божица Ћулибрк,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 323

Тања Дакић,

Тања Дакић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 325

Зорића Ђуришић,

Зорића Ђуришић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 324

This post is also available in: енглески

© Copyright - НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО "НОВИ САД" 2018 - Enfold Theme by Kriesi