1

Сара

2

Жика

3

Марина

4

Емилија

Одељење за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања- Oдељење 140

Одељење за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања је организациона јединица у оквиру Завода за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и лабораторијска испитивања. На одељењу се обавља научноистраживачки, иновациони, специјалистички и стручни рад у области испитивања биолошког материјала.

Послови који се обављају на одељењу су следећи:

 1. Серолошка испитивања крвних серума пореклом од животиња и људи
 2. Биохемисјка и хематолошка испитивања крви пореклом од животиња
 3. Молекуларна дијагностика бактерија и паразита у узорцима пореклом од животиња
 4. Праћење, дијагностика и надзор над бактериијским зоонозним обољењима
 5. Праћење, дијагностика и надзор над бактеријским и паразитским вектор преностивим обољењима
 6. Анализа вектора на присуство зоонозних и вектор преносивих патогена бактеријске и паразитске етиологије
 7. Анализа и праћење патогених агенаса у животној средини и загађење узрочницима заразних болести животиња;

Одељење за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања је решењем Управе за ветерину лабораторија проглашена за националну референтну лабораторију за дијагностику следећих обољења код животиња:

 1. Лептоспироза
 2. Кју грозница
 3. Меди Висна оваца / артритис и енцефалитис коза

У оквиру обавеза националне референтне лабораторије, Одељење за серолошко имунолошка и биохемијска испитивања врши

 • организовање медјулаборатроријских упоредних испитивања
 • анализу резултата медјулабораторијских упоредних испитивања
 • врши потврдна испитивања према захтевима Програма мера
 • одржава културе Лептоспира

Запослени на одељењу учествују у научно истраживачком раду по различитим пројектима:

Национални пројекти:

 1. Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтерантивних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња Пројецт Но; 31071; Руководилац пројекта др Дубравка Миланов
 1. Праћење здравственог стања дивљачи и уводјење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животине средине; Пројецт Но 31084; Руководилац пројекта др Тамаш Петровић

Медјународни пројекти:

 1. COST акција под називом EURNEGVEC – European network for neglected vectors and vector-borne infections” FA1207 као представник менаџмент комитета за Србију.
 2. COST акција под називом „NEOH“ TD1404 – Network for Evaluation of One Health (NEOH) као представник менаџмент комитета за Србију и руководилац радне групе 2.
 3. Билатерални пројекат Србија Словенија 2018-2019 – Одређивање узрочника лајм борелиозе и лептоспирозе и развој метода за идентификацију и потврду инфекције у Србији и Словенији из перспективе Једног здравља

На Одељењу раде и …..

Емилија Анојчић,

Емилија Анојчић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 338

моб: 064/ 818 54 48

Ђурђинка Милошевић,

Ђурђинка Милошевић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 338

This post is also available in: енглески

© Copyright - НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО "НОВИ САД" 2018 - Enfold Theme by Kriesi