9
10
11
13
14
1

Влада

2

Јасна

3

Дејан

4

Иван

5

Марко

6

Биљана

7

Доротеја

8

Синиша

9

Маја

10

Зоран

11

Мирослав

12

Слободан

13

Горан

14

Радован

Oдељење за епизоотиологију, клиничка испитивања, патологију и ДДД -Одељење 110

Одељење О110 бави се пословима везаних за надзор, контролу и сузбијање заразних болести животиња и зооноза на подручју Јужнобачког и Сремског округа. Такође ово Одељење координира спровођењем  Програма мера здравствене зађтите животиња, координира са ветеринарским субјектима регистованим на подручју ова два округа. У оквиру О110 налази се и Центар за контролу заразних болести животиња, који је опремљен најсавременијом опремом ове врсте.

Оно што Научни институт з аветеринарсво „Нови Сад“ разликује од свих осталих  ветеринарских кућа ове врсте је  у томе што у оквиру овог Одељења раде клиничари специјализовани за проблематику сваке животињске врсте. У оквиру Одељења 110 налазе се  истраживачи који су стручњаци за здравствену заштиту:

  1.  Здравствена заштита живине : др. вет. Марко Пајић и др. вет .Слободан Кнежевић
  2. Здравствена заштита свиња: др сци. вет. мед. Јасна Проданов-Радуловић
  3. Здравствена заштита преживара: др сци. вет. мед. Дејан Бугарски и др сци. вет. мед. Иван Пушић
  4. Здравствена заштита пчела: др. сци. вет. мед. Владимир Полачек
  5. Здравстевна заштита риба: др вет Милош Пелић

Одељење 110 врши услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације у складу са захтевима HACCP-а.

Пословима везане за ДДД услуге координира  спец. др. вет. Синиша Грубач.

Патоморфолошком и патохистолошком дијагностиком баве се др. сци. вет. мед. Владимир Полачек и др. вет. Биљана Ђурђевић.

За послове епизоотиологије задужени су др сци. вет. мед. Иван Пушић (за Јужнобачки округ) и др сци. вет. мед.  Дејан Бугарски( Сремски округ).

За послове везане за извештавање, координацију са ветеринарским субјектима који учествују у спровођењу Програма мера здравствене заштите животиња, као и координацију са Управом за ветерину задужена је др. вет. Доротеја Марчић

Научни институт за ветеринарство врши дистрибуцију имунопрофилактичких и дијагностичких средстава (туберкулин)  на подручју Јужнобачког и Сремског округа РЕГИСТРОВАНИМ ВЕТЕРИНАРСКИМ СУБЈЕКТИМА (ветеринарске станице, ветеринарске службе и у случају вакцина за беснило ветеринарске амбуланте). 

Послове дистрибуцију имунопрофилактичких и дијагностичких средстава врши на Институту :

Маја Томић -контакт:  021/ 4895 382, 064/818 54 76, maja.tomic@niv.ns.ac.rs

На Одељењу раде и …..

Мирослав Милошев,

Мирослав Милошев,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 116 69 40

Горан Могин,

Горан Могин,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 063/ 197 20 10

Зоран Живков,

Зоран Живков,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 818 54 16

Славољуб Гојковић,

Славољуб Гојковић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 209 38 42

Радован Шкрбић,

Радован Шкрбић,

Технички сарадник

телефон: 021/4895 312

моб: 064/ 818 54 93

Маја Томић,

Маја Томић,

Дистрибуција вакцина

телефон: 021/4895 382

моб: 064/ 818 54 76

е-маил: maja.tomic@niv.ns.ac.rs

This post is also available in: енглески

© Copyright - НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО "НОВИ САД" 2018 - Enfold Theme by Kriesi