БИБЛИОТЕКА

ФОНД БИБЛИОТЕКЕ

аутор: речи:
Напомена: Уношење такса у поља "аутор" и "речи" мора бити написано латиничним писмом, иначе неће бити добар резултат претраге.

Претраживање базе података Библиотеке Научног института за ветеринраство може се извршити по аутору, по било којој бираној речи или помоћу одређених префикса. Резултати претраживања су у скраћеном приказу, а "кликом" на наслов  добијамо пун приказ библиографског описа. Код библиографског описа научних радова истраживача Института, уколико на крају описа стоји Пун текст, може се прегледати рад у целости. Аутори са Института исписани су црвеном бојом.
Претраживање:

     а) по аутору

У поље за претраживање по аутору довољно је откуцати неколико почетних слова презимена аутора а затим изабрати опцију  речник где можемо изабрати одређено презиме са понуђеног списка  или одмах ићи на опцију пронађи

     б) бирана реч

У пољу за претраживање речи довољно је укуцати само почетак жељених речи, при чему треба водити рачуна да ће нам више скраћене речи дати и више "шума".  Даљи поступак је исти као и код претраживања по аутору. Уколико желимо да претражимо базу по више појмова одједном, тада ћемо између тражених речи куцати и или или у зависности од наших захтева.

Пример 1: 

Захтев је претражити базу  о класичној куги  свиња. У пољу речи откуцаћемо следећи израз:

                                              klasična i kuga i svinja

и ићи на опцију  пронађи 

Претраживањем ћемо добити записе у којима се истовремо налазе све три тражене речи

 Пример 2:    

Захтев је пронаћи нешто о биофизици или биоиндикаторима. Израз за претраживање је следећи:

                                                   biofiz ili bioindik

опција  

Претраживањем ћемо добити записе у којима се налази или реч биофизика или реч биоиндикатори

в) одређени префикс

Претраживање по одређеним префиксима нам углавном служе за тражење тачно одређене информације, као што је наслов, година одржавања скупа, тачан назив скупа и сл. Префикс са првим почетним словима куцати у пољу за речи:

Пример 3:

Желимо пронаћи да ли у бази података постоји публикација са насловом Ветеринарска токсикологија.

У пољу речи:  куцаћемо следеће

nas=veterinarska toksikol

Не морамо откуцати цео наслов нити водити рачуна о правопису (велика слова) 

ПРЕФИКС САДРЖАЈ ПРИМЕР
nas= наслов књиге, часописа... nas=veterinarska toksikoogija
nasc= наслов цитираног рада nasc=atrofični rinitis
auc= аутор који је цитиран auc=branka
koef= коефицијент вреднновања koef=r62
niv= шифра одељења Института niv=260, svi radovi istraživača sa odeljenja 260
nivc= шифра одељења које је цитирано nivc=230, naslovi koji su citrani odeljenja 230
godc= година објављивања цитираног рада godc=1996
izv= часопис или зборник у коме је рад објављен izv=veterinarski glasnik, radovi koji su objavljeni u Vet, gl.
kau= назив скупа kau=kongres veterinara srbije
go= година објављивања књиге, часописа, рада go=2002
gos= година одржавања скупа gos=1999
gr= град објављивања књиге, часописа.. gr=Novi Sad
kgr= град, место, географски појам где се одржао скуп kgr=tara
po= предметна одредница po=toksikologija
doc= записи са сликама или фул текстовима doc=dosen.doc
mkp= број ISO стандарда mkp=JUS ISO 13730:2002