Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница-Одељење 210

На Одељењу се изводе микробиолошке  и сензорске анализе хране анималног порекла и обављају послови узорковања хране и хране за животиње, брисева са површина које долазе у контакт са храном и трупова закланих животиња. Истраживачи одељења пружају услуге израде планова узорковања у оквиру самоконтроле објеката, давања стручног мишљења и тумачења добијених резултата. Утврђују  усклађеност микробиолошке исправности производа у складу са законском регулативом. Раде студије одрживости производа у циљу одређивања рока трајања. Лабораторија у којој се врши обрада узорака и извођење анализа је акредитована, а сензорска и микробиолошка испитивања се врше у складу са 22 акредитоване методе према важећем обиму акредитације.

Поред тога, истраживачи Одељења се баве и научноистраживачким активностима у области квалитета и безбедности хране анималног порекла. Истраживачки тим је протеклих година био ангажован на више националних  и међународних пројеката  и кроз своје ангажовање и резултате је стално доприносио развоју науке у земљи. Резултати истраживања су примењиви у индустријским погонима пре свега рибарске привреде, индустрије меса и прехрамбене индустрије. Истраживачи су израдили већи број техничких решења за потребе партиципаната на пројектима на којима учествују, али и комитенте из индустрије меса и прехрамбене индустрије и интензивно су радили на сарадњи науке и привреде. Оригиналност и допринос науци истраживачког тима Одељења се огледа у бројним радовима који су објављени у часописима и саопштени на домаћим и међународним скуповима.

Запослени на одељењу:

На Одељењу за микробиолошка и сензорска испитивања намирница запослена су 4 истраживача: др Драгана Љубојевић Пелић, научни сарадник, др Јелена Вранешевић, истраживач сарадник, Сузана Видаковић, истраживач приправник и Милош Пелић, истраживач сарадник.

Опрема:

Одељење за сензорска и микробиолошка испитивања хране располаже свом неопходном опремом за обављање специјалистичких послова и извођење акредитованих анализа.

Услуге:

Одељење врши следеће услуге које корисницима услуга омогућавају пласман робе на тржиште:

– Тумачење и оцена резултата у складу са актуелним законском регулативом и произвођачким спецификацијама;

– Узимање узорака за сензорска, микробиолошка, паразитолошка, хемијска и физичко-хемијска испитивања;

– Узорковање брисева са радних површина, опреме, алата;

– Узорковање брисева са површина трупова закланих животиња;

– Сензорски преглед намирница;

– Утврђивање присуства Salmonella spp.;  

Одређивање броја E. coli;

– Одређивање броја Enterobacteriacеае;

Утврђивање присуства Listeria monocytogenes;

– Одређивање броја Listeria monocytogenes;

– Одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока;

– Одређивање укупног броја аеробних мезофилних микроорганизама;

– Одређивање броја колиформних бактерија;

– Утврђивање присуства сулфиторедукујућих клостридија;

– Одређивање укупног броја квасаца и плесни;

– Утврђивање присуства Trichinella spiralis методом вештачке дигестије;

– Паразитолошки преглед риба;

– Одређивање квалитета риба и рибљих производа;

– Утврђивање присуства антибиотика у млеку;

– Утрђивање присуства антибиотика у месу, меду и јајима – скрининг;

– Израда предлога декларације;

– Оцена декларације.

Пројекти:

Истраживачи запослени на Одељењу су тренутно ангажовани на пројектима који су финансирани од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност прзводње ТР31011 (руководилац: Проф. др Мирослав Ћирковић, период реализације:  2011-2019)

Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња. ТР31071 (руководилац: др Дубравка Миланов, период реализације:  2011-2019)

Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине. ТР31084 (руководилац: др Тамаш Петровић, период реализације: 2011-2019).

Истраживачи су у протеклом периоду били ангажовани и на националним и међународним пројектима који су завршени.

 

 Корисници услуга:

Када је реч о пословно стручној сарадњи са привредом, на одељењу се обављају послови који су дефинисани у око 130 активних уговора са привредним субјектима који се баве следећим делатностима: угоститељски објекти, кланице и прерада меса, млекаре и прерада млека, производња колача, торти и крема, производња пекарских производа, производња рибе, производња меда, производња јаја и друго.

Неки од већих привредних субјеката са којима сарађује Одељење за сензорска и микробиолошка испитивања намирница су:

Ред.бр. Назив фирме Адреса Одговорно лице
1. ДОО „БИГ ТРАДЕ“ Аркадија Варађанина 5, Нови Сад Горан Вилић
2. „КОЈИЧИЋ“ Темеринска 178, Нови Сад Милован Којичић
3. ДОО „Alpen Milch“ Зарија Јовановића 82/а, Чуруг Даница Миличевић
4. ДОО ШАКАН КОМЕРЦ Радничка 12-14, Нови Сад Милош Шакан
5. ДОО ДИНАМИКА Јанка  Веселиновића 32, Нови Сад Владимир Вујовић
6. КЛАНИЦА ПЕРНАТЕ ЖИВИНЕ „РАДИЋ“ Насеље Церје 20, Рума Владимир Радић
7. ДОО „ИМЕКС АЛАДАР“ Куманачки пут 9, Нови Бечеј Иван Ђурчић
8. ДОО „ЈАЈЕ ПРОДУКТ“ Салаш 138, Ченеј Љубомир Ђурђевић
9. ДОО „АВИТРЕX“ Омладинског покрета 14б, Нови Сад Љубиша Марјановић
10. АМАКС ДОО, огранак МЛЕКАРА МОШОРИН Максима Горког 17а, огранак Петра Пиртића бб, Мошорин Дамир Манчић
11. ИНДУСТРИЈА МЕСА „МАТИЋ“ Клисански пут 113, Нови Сад Љиља Матић
12. ПР „МЕСАРА КОД СИКИЈА“ Пролетерска 7, Нови Сад Синиша Раказов
13. „ДОМАЋА МЛЕКАРА“ Ћирпанова 36, Маглић Нада Шијаковић
14. ЈП ВОЈВОДИНА ШУМЕ, ОГРАНАК ПРЕДУЗЕЋА ВОЈВОДИНА ШУМЕ ЛОВОТУРС Петроварадин Слободан Петер
15. ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ, СПОЉНОТРГОВИНСКИ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ СИЛБО ДОО БЕОГРАД Мајора Зорана Радосављевића 319 м, 11273 Београд, општина Земун Горан Тадић
16. „МАЈА ПРОМЕТ“ ДОО Радослава Грујића 21А, Београд Марина Никчевић

Сарадници на Одељењу:

Драгољуб Хајдук

Драгољуб Хајдук

Технички сарадник

телефон: 021/4895 371

моб: 064/ 385 82 82

Златомир Глишин

Златомир Глишин

Технички сарадник

телефон: 021/4895 371

моб: 064/ 818 54 13

Милана Бомештар

Милана Бомештар

Технички сарадник

телефон: 021/4895 371

Милица Могин

Милица Могин

Технички сарадник

телефон: 021/4895 371

This post is also available in: Serbian

© Copyright - НАУЧНИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО "НОВИ САД" 2018 - Enfold Theme by Kriesi