Sistem kvaliteta

sert

ATS EVROCERT

 

POLITIKA KVALITETA

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI

OBIM AKREDITACIJE - PDF

NAGRADE I PRIZNANJA

Sistem upravljanja kvalitetom i akreditaciju Zavoda za laboratorijska ispitivanja prema zahtevima međunarodnih standarda Institut je uspostavio i sertifikovao 1998. godine u cilju demostriranja sopstvene sposobnosti da zadovolji zahteve i očekivanja korisnika svojih usluga i svih drugih zainteresovanih strana, da dokaže svoju opredeljenosti za kvalitet, kao i da omogući ocenjivanje svoje opredeljenosti i sposobnosti od internih i eksternih strana.
U nastojanju da stalno unapređuje sistem upravljanja kvalitetom, a prateći promene u oblasti međunarodnih standarda iz ove oblasti, rukovodstvo Instituta se opredelilo da u 2001. godini izvrši usaglašavanje svog sistema kvaliteta prema procesnom modelu i akredituje Zavoda za laboratorijska ispitivanja sa novim zahtevima međunarodnih standarda JUS ISO 9001:2001 i JUS ISO/IEC 17025:2001. Sertifikacija sistema upravljanja kvalitetom je izvršena 17. maja 2002. godine, a akreditacija Zavoda za laboratorijska ispitivanja 18. decembra 2003. godine.

Predmet i područje primene sistema menadžmenta
Sistem menadžmenta se primenjuje na celu organizaciju Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”, koja se nalazi na adresi Rumenački put 20, Novi Sad. NIV-NS je uspostavio dokumentovao, primenio održava i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i OHSAS (sisteme menadžmenta).
Obimom primene obuhvaćeni su :
1. Zavod za epizootiologiju, kliničku dijagnostiku, patologiju i laboratorijska ispitivanja – šifra 100
2. Zavod za bezbednost hrane i ispitivanje lekova – šifra 200
3. Služba za prijem materijala, pranje i sterilizaciju – šifra 300
4. Služba za zajedničke poslove – šifra 400
5. Služba za kvalitet – šifra 500
6. Služba za bezbedno postupanje sa veterinarskim i animalnim otpadom – šifra 600
Predmet i područje sistema menadžmenta su i svi procesi koje zaposleni obavljaju van organizacije (terenski rad).