O časopisu

Arhiv veterinarske medicine je naučni časopis čiji je izdavač Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“ iz Novog Sada. Naša namera je da u ovom časopisu objavljujemo radove iz oblasti veterinarske medicine, biotehnologije, kao i radove multidisciplinarnog karaktera. Time želimo da doprinesemo razvoju nauke i struke u Republici Srbiji i da omogućimo razmenu informacija sa kolegama u zemlji i inostranstvu.

Časopis Arhiv veterinarske medicine, izlazi dva puta godišnje u papirnoj i elektronskoj formi od 2008. godine. Od 2014. godine časopis izlazi na engleskom jeziku, a u njemu se objavljuju i radovi stranih autora. Naravno, svi radovi podležu recenziji. Časopis se razmenjuje ili šalje besplatno na više od 100 adresa u zemlji i inostranstvu.

U skladu s instrukcijom Ministarstva nauke (MNZŽS br. 451-03-3083/2006-02-6 od 19.04.2007.), svi brojevi časopisa se nalaze u Digitalnom repozitorijumu Narodne biblioteke Srbije, http://scindeks.ceon.rs/

Naš časopis se referiše u bazi SCI indeksa i bibliometrijski se obrađuje, tako da je od 2012. do 2016. godine u oblasti biotehničkih nauka bio svrstan u kategoriju M52.

Prema kategorizaciji domaćih naučnih časopisi za medicinske nauke za 2016. godinu Arhiv veterinarske medicine je M51.
http://www.kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2016/MNTR2016-medicina.pdf

Pozivamo Vas da Vaše originalne naučne radove, pregledne radove, prikaze slučajeva, priloge iz prakse pošaljete u naš časopis. Naša redakcija će se pobrinuti da Vaši radovi budu «vidljivi» na nacionalnom i međunarodnom nivou. Zajedničkim radom doprinosimo jačanju saradnje i veterinarske struke na prostorima Republike Srbije.

mpotpis

 

 

 

 

Prof. dr Miroslav Ćirković
glavni i odgovorni urednik