О часопису

Архив ветеринарске медицине је научни часопис чији је издавач Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ из Новог Сада. Наша намера је да у овом часопису објављујемо радове из области ветеринарске медицине, биотехнологије, као и радове мултидисциплинарног карактера. Тиме желимо да допринесемо развоју науке и струке у Републици Србији и да омогућимо размену информација са колегама у земљи и иностранству.

Часопис Архив ветеринарске медицине, излази два пута годишње у папирној и електронској форми од 2008. године. Од 2014. године часопис излази на енглеском језику, а у њему се објављују и радови страних аутора. Наравно, сви радови подлежу рецензији. Часопис се размењује или шаље бесплатно на више од 100 адреса у земљи и иностранству.

У складу с инструкцијом Министарства науке (МНЗЖС бр. 451-03-3083/2006-02-6 од 19.04.2007.), сви бројеви часописа се налазе у Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке Србије, http://scindeks.ceon.rs/

Наш часопис се реферише у бази СЦИ индекса и библиометријски се обрађује, тако да је од 2012. до 2016. године у области биотехничких наука био сврстан у категорију М52.

Према категоризацији домаћих научних часописи за медицинске науке за 2016. годину Архив ветеринарске медицине je M51.
http://www.kobson.nb.rs/upload/documents/MNTR/Kategorizacija_casopisa/2016/MNTR2016-medicina.pdf

Позивамо Вас да Ваше оригиналне научне радове, прегледне радове, приказе случајева, прилоге из праксе пошаљете у наш часопис. Наша редакција ће се побринути да Ваши радови буду «видљиви» на националном и међународном нивоу. Заједничким радом доприносимо јачању сарадње и ветеринарске струке на просторима Републике Србије.

mpotpis

 

 

 

 

Проф. др Мирослав Ћирковић
главни и одговорни уредник