Organizacija

Upravljačku strukturu Instituta čine:

 • Upravni odbor (5 članova)
 • Direktor Instituta (imenuje ga Vlada Republike Srbije).

Stručni organi Instituta su:

 • Naučno veće (9 članova),
 • Odbor za kvalitet (21 član, svi rukovodni radnici)
 • Kolegijum direktora (Direktor i 3 Pomoćnika direktora)
 • Kolegijum (Direktor, Pomoćnici direktora, Predsednik Naučnog veća, Rukovodilac kvaliteta, Upravnici zavoda, Šefovi odeljenja i službi)
 • Naučno-stručni kolegijum (svi istraživači)

U cilju obezbeđenja sistema menadžmenta, stvaranja boljih uslova za izvođenje poslova u okviru delatnosti, kao i za obavljanje opštih i zajednčkih poslova u Institutu su formirane sledeće organizacione celine:

 1. Zavod za epizootiologiju, kliničku dijagnostiku, patologiju i laboratorijska ispitivanja
 2. Zavod za bezbednost hrane i ispitivanje lekova
 3. Služba za prijem materijala, pranje i sterilizaciju
 4. Služba za zajedničke poslove
 5. Služba za kvalitet
 6. Služba za bezbedno postupanje sa medicinskim i animalnim otpadom

U cilju obezbeđelja uslova za efikasnije obavljanje specifičnih poslova u okviru Zavoda se formiraju sledeće organizacione jedinice, odnosno Odeljenja:

100Zavod za epizootiologiju, kliničku dijagnostiku, patologiju i laboratorijska ispitivanja

 • 110 – Odeljenje za epizootiologiju, kliničku dijagnostiku, patologiju i DDD
 • 120 – Odeljenje za reprodukciju
 • 130 – Odeljenje za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju
 • 140 – Odeljenje za imunološko-serološka i biohemijska ispitivanja
 • 150 – Odeljenje za virusologiju

200Zavod za bezbednost hrane i ispitivanje lekova

 • 210 – Odeljenje za mikrobiološka i senzorska ispitivanja namirnica
 • 220 – Odeljenje za ispitivanje kvaliteta namirnica i hrane za životinje
 • 230 – Odeljenje za mikrobiološko ispitivanje hrane za životinje
 • 240 – Odeljenje za ispitivanje lekova i toksikologiju

300Služba za prijem materijala, pranje i sterilizaciju

400Služba za zajedničke poslove

 • 410 – Odeljenje za pravne, opšte i kadrovske poslove sa odsekom za biblitečku delatnost i informatiku
 • 420 – Odeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove

500Služba za kvalitet

600 - Služba za bezbedno postupanje sa medicinskim i animalnim otpadom