Реализовани пројекти

Назив пројекта Евид. број Руководилац пројекта Период
Life or death of protozoan parasites; COST Action BM0802 COST 929 др Сара Савић, НИВ-НС 2009. – 2012.
Feed for Health; COST Action FA0802
Koordinator Akcije je Dr. Luciano PINOTTI University of Milan- Dept. of Veterinary Sciences and Technology for Food Safety VSA Via Trentacoste 2 20134 Milano Italy
BM0802 др Јелена Петровић, НИВ-НС 2008. – 2012.
Arthropod Symbioses: from fundamental studies to pest and disease management. COST Action FA0701 FA0701 др Сара Савић, НИВ-НС 2008. – 2012.
Израчунавање резинстенције на хинолоне Salmonella infantis изоловане код људи, из намирница и живине у узгоју 114-451-3802/2011 др Маја Велхнер, НИВ-НС 2011. – 2012.
Испитивања заштитних ефеката вакцине за живину након инфекције салмонелама серолошке групе Б, Д и Ц др Драгица Стојановић, НИВ-НС 2011. – 2012.
Утврђивање узрока угинућа заштичених и строго заштићених дивљих животиња др Милош Капетанов, НИВ-НС 2012.
Утврђивање активности зоонозних вируса у Србији dr Juan-Carlos Sai, Spain,
др Тамаш Петровић, НИВ-НС
2011. – 2012.
Детекција и карактеризација авијарних и инфлуенца вируса других животиња и парамиксовируса птица – хармонизација и стандардизација молекуларних метода dr Vladimir Savic, Croatia,
др Сава Лазић, НИВ-НС
2011. – 2012.
Смањење ризика појаве и ширења класичне куге свиња успостављањем хигијенско здравствене заштите 128862 Silva Wendling, Croatia,
др Сава Лазић, НИВ-НС
2011. – 2012.
Побољшање доступности интернет технологије и унапређење примене информационо комуникационих технологија (ИКТ) у научним истраживањима 4ПИ Добрисав Вуковић дипл. ел. инж., НИВ-НС 2011. – 2012.
Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains-VITAL; FP7 KBBE-2007-2-4-03:
(Grant agreement no.:213178;FP7 projekat; poziv: FP7-KBBE-2007-1)
KBBE-213178 др Тамаш Петровић, НИВ-НС 2009. – 2011.
Контрола биохазардних агенаса на фармама и примена биотехнолошких поступака са циљем да се редукују ризици у систему безбедне хране и обезбеди нешкодљиво уклањање анималног отпада 20133 др Бранка Видић, НИВ-НС 2008.- 2011.
Патологија и дијагностика актуелних болести животиња које угрожавају јавно здравље 20117 др Душан Орлић, НИВ-НС 2008.- 2011.
Биотехнолошки поступци у етиолошкој дијагностици вирусних и бактеријских инфекција, макробиолошких контамината хране и биолошких производа у ветеринарској медицини 20115 др Сава Лазић, НИВ-НС 2008.- 2011.
Упознавање физиолошких процеса у ветеринарској медицини путем анимација 451-03-00295/2008-02 др Мира Ковачевић, НИВ-НС 2008.- 2011.
Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине 114-451-01036/2008-03 др Бранка Видић, НИВ-НС 2008.- 2009.
Примена специфичних антитела за производњу прогестеронског сет кита у лабораторијским условима а у циљу побољшања репродуктивних способности говеда АП Војводине 114-451-01512/2007-04 др Милован Јовичин, НИВ-НС 2008.- 2009.
Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда 114-451-00747/2008-01 др Сава Лазић, НИВ-НС 2008.- 2010.
Унапређење пчеларства у Војводини у циљу повећања пољопривредне производње, квалитетних пчелињих производа и заштите животне средине 114-451-0970/2009-04 др Игор Стојанов, НИВ-НС 2008.- 2010.
Развој нових и побољшање постојећих поступака праћења и унапређења квалитета животне средине 142029B др Биљана Абрамовић 2006.-2010.
Савремени аспекти и разрада система и метода здравствене заштите животиња и исправност намирница анималног порекла и сточне хране S.4.09.45.027 др Ранко Кљајић, НИВ-НС 1994.- 1997.
Истраживања у циљу унапређења заштите здравља и репродукције животиња и здравствене исправности намирница анималног порекла и сточне хране 12M15 др Зоран Машић, НИВ-НС 1995.- 2000.
Razvoj i primena postupka i sredstava u dijagnostici zaraznih bolesti životinja, kontrole i obezbeđenja zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla S.4.27.49.0019 др Ранко Кљајић, НИВ-НС 1997.- 2000.
Испитивање имуногеног и имуносупресивног ефекта живих вакцина против Гамборо болести и израда програма имунопрофилаксе I.4.1675 др Душан Орлић, НИВ-НС 1997.- 1998.
Савезни пројекат из области технолошког развоја TSI 122/94-4 1994.- 2000.
Развој нових и побољшање постојећих аналитичких метода и техника за праћење квалитета животне средине 1622 Проф. др Ференц Гал, ПМФ НС
Испитивање системске и локалне имунолошке реактивности јуница и крава на антигене сперматозоида и разређивача за семе бикова 1998 Проф. др. Миодраг Лазаревић, ФВМ, БГ 2002.- 2004.
Технолошки поступци контроле и ерадикације инфективног ринотрахеита говеда и заразне анемије пилића BTR.5.05.4331.B др Сава Лазић, НИВ-НС 2002.- 2004.
Нове методе и средства у дијагностиковању бактеријских и паразитских обољења животиња BTR.5.05.4332.B др Бранка Видић, НИВ-НС 2002.- 2004.
Нови еколошки прихватљиви технолошки поступци и препарати у дијагностици, превенцији и лечењу поремећаја у репродукцији животиња BTR.5.05.4333.B др Милован Јовичин, НИВ-НС 2002.- 2004.
Унапређење технолошког поступка производње свињског меса применом НАССР система цитогенетичке атестације BTR.5.05.4334.B др Ранко Кљајић, НИВ-НС 2002.- 2004.
Производња нових средстава за превенирање интоксикација и лечење поремећаја метаболизма животиња BTR.5.05.4335.B др Зоран Машић, НИВ-НС 2002.- 2004.
Испитивање отпадних вода на местима производње намирница анималног порекла и предлог санације примарних третмана са циљем заштите природних реципијената 4/1-02-013/02-1 др Славица Кошарчић, НИВ-НС 2002.- 2004.
Унапређење технолошког процеса фармског узгоја говеда и свиња применом анализе ризика и развојем НАССР система TR-6810B др Ранко Кљајић, НИВ-НС 2005.- 2007.
Развој технолошких поступака за израду колекције патогених микроорганизама код животиња и њихова изолација, типизација, атестација и стандардизација TR-6860B др Сава Лазић, НИВ-НС 2005.- 2007.
Анализа хазарда применом система критичних тачака TR-6811B др Душан Орлић, НИВ-НС 2005.- 2007.
Развој технолошких поступака програма за дијагностиковање и контролу заразних болести говеда, оваца и свиња TR-6862B др Бранка Видић, НИВ-НС 2005.- 2007.
Сачињавање програма сузбијања и искорењивања херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда 114-451-00555/2005-01 др Бранка Видић, НИВ-НС 2005.- 2006.
Анализа опасности, процена ризика и идентификација контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју животиња у АПВ 114-451-00536/2005-01 др Ранко Кљајић, НИВ-НС 2005.- 2006.
Пројекат за развој и усавршавање серијске производње феталног телећег серума и примарних серијских култура према захтевима ATSS стандарда 114-451-00809/2005-01 НИВ-НС 2005.- 2006.
Изучавање типизације авијарних и других врста вируса инфлуенце молекуларним дијагностичким техникама 114-451-01542/2005-01 др Сава Лазић, НИВ-НС 2005.- 2006.