Regional projects

Пројекти финансирани од Покрајинскog секретаријатa за науку и технолошки развој, Нови Сад

Name of project No Coordinator Period
Изучавање механизама резистенције Escherichia coli и Salmonella spp. на антибиотике 114-451-1233/2014-01 др Дубравка Миланов, НИВ-НС 2014.-2015.
Determination of antibiotic residues in honey using the screening method and high-performance liquid chromatography (HPLC) 114-451-1263/2014-03 PhD Milica Živkov Baloš, NIV-NS 2014-2015
Vector borne diseases – sand flies and mosquitoes as vectors in the region of AP Vojvodina 114-451-3749/2013-03 PhD Sara Savić, NIV-NS 2013.-2014.
Идентификација узрочника кокцидозе (Eimeria sp.) из клиничких материјала живине (Gallus gallus)применом молекуларних метода 114-451-2890/2012-03 др Игор Стојанов 2012.-2013.