Покрајински пројекти

Пројекти финансирани од Покрајинскog секретаријатa за науку и технолошки развој, Нови Сад

Назив пројекта Евид. број Руководилац пројекта Период
 Изучавање механизама резистенције Escherichia coli и Salmonella spp. на антибиотике 114-451-1233/2014-01 др Дубравка Миланов, НИВ-НС 2014.-2015.
Дeтeрминaциja рeзидуa aнтибиoтикa у мeду примeнoм скрининг мeтoдa и мeтoдe тeчнa хрoмaтoгрaфиja висoких пeрфoрмaнси (HPLC) 114-451-1363/2014-01 др Mилица Живков Балош, НИВ-НС 2014.-2015.
Вектори заразних болести – мушице и комарци на региону АП Војводине 114-451-3749/2013-03 др Сара Савић, НИВ-НС 2013.-2014.
Идентификација узрочника кокцидозе (Eimeria sp.) из клиничких материјала живине (Gallus gallus)применом молекуларних метода 114-451-2890/2012-03 др Игор Стојанов, НИВ-НС 2012.-2013.