Preuzimanje

Zahtev za sklapanje ugovora preuzmi
Zahtev za ispitivanje i dostavu materijala preuzmi
Obrazac za uzorkovanje materijala na KKS-divlje svinje preuzmi
Obrazac za uzorkovanje ciljnih životinja-monitoring besnilo preuzmi
Obrazac za slanje materijala za lab. ispitivanje-sumnja na zarazu
preuzmi
Program mera za 2018. godinu
preuzmi
Katalog ponuda laboratorijskih ispitivanja
preuzmi