Delatnosti

Delatnost instituta

Naučnoistraživački rad u oblasti:

 • istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biotehničkim naukama i tehnološkom razvoju,
 • istraživanja i eksperimentalni razvoj u medicinskim, multidisciplinarnim naukama i zaštiti životne sredine.

Naučnotehnološka saradnja u oblasti stočarstva:

 • transfer i primena naučnih rezultata u praksi.

Specijalistički rad u oblasti:

 • prevencije, dijagnostike, suzbijanja, i iskorenjivanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza,
 • reprodukcije i kliničkih ispitivanja.

Tehničko ispitivanje i analiza:

 • biološkog materijala poreklom od životinja,
 • namirnica životinjskog porekla,
 • hrane za životinje,
 • lekova i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini.

Institut danas vrši:

Laboratorijska ispitivanja biološkog materijala

 • Imunološka ispitivanja
 • Bakteiološka ispitivanja
 • Virusološka ispitivanja
 • Parazitološka ispitivanja
 • Mikološka ispitivanja
 • Biohemijska ispitivanja
 • Hematološka ispitivanja
 • Citološka i citogenetska ispitivanja

Ispitivanja proizvoda i sirovina životinjskog porekla

 • Organoleptička ispitivanja
 • Mikrobiološka ispitivanja
 • Prisustvo rezidua
 • Fizičko-hemijska ispitivanja

Ispitivanja hrane za životinje

 • Organoleptička ispitivanja
 • Mikrobiološka ispitivanja
 • Prisustvo rezidua
 • Fizičko-hemijska ispitivanja

Ispitivanje lekova i medicinskih sredstava koja se koriste u veterinarskoj medicini

 • Organoleptička ispitivanja
 • Mikrobiološka ispitivanja
 • Biološka ispitivanja
 • Fizičko-hemijska ispitivanja

Epizootiološka i klinička ispitivanja, klinička i laboratorijska ispitivanja reproduktivnih poremećaja kod domaćih životinja

 • Epizootiološki nadzor
 • Klinička dijagnostika
 • Imunoprofilaksa(programi i kontrola)
 • Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija
 • Izrada programa kontrole, suzbijanja i iskorenjivanja tehnopatija
 • Dijagnostikovanje graviditeta i poremećaja u reprodukciji
 • Ispitivanje kvaliteta semena

Naučno istaživačka ispitivanja

 • Nacionalni naučnoistraživački projekti
 • Međunarodniprojekti (FP7, IPA, COST, …)