Делатности

Делатност института

Научноистраживачки рад у области:

 • истраживања и експерименталног развоја у биотехничким наукама и технолошком развоју,
 • истраживања и експериментални развој у медицинским, мултидисциплинарним наукама и заштити животне средине.

Научнотехнолошка сарадња у области сточарства:

 • трансфер и примена научних резултата у пракси.

Специјалистички рад у области:

 • превенције, дијагностике, сузбијања, и искорењивања заразних болести животиња и зооноза,
 • репродукције и клиничких испитивања.

Техничко испитивање и анализа:

 • биолошког материјала пореклом од животиња,
 • намирница животињског порекла,
 • хране за животиње,
 • лекова и медицинских средстава који се употребљавају у ветерини.

Институт данас врши:

Лабораторијска испитивања биолошког материјала

 • Имунолошка испитивања
 • Бактеиолошка испитивања
 • Вирусолошка испитивања
 • Паразитолошка испитивања
 • Миколошка испитивања
 • Биохемијска испитивања
 • Хематолошка испитивања
 • Цитолошка и цитогенетска испитивања

Испитивања производа и сировина животињског порекла

 • Органолептичка испитивања
 • Микробиолошка испитивања
 • Присуство резидуа
 • Физичко-хемијска испитивања

Испитивања хране за животиње

 • Органолептичка испитивања
 • Микробиолошка испитивања
 • Присуство резидуа
 • Физичко-хемијска испитивања

Испитивање лекова и медицинских средстава која се користе у ветеринарској медицини

 • Органолептичка испитивања
 • Микробиолошка испитивања
 • Биолошка испитивања
 • Физичко-хемијска испитивања

Епизоотиолошка и клиничка испитивања, клиничка и лабораторијска испитивања репродуктивних поремећаја код домаћих животиња

 • Епизоотиолошки надзор
 • Клиничка дијагностика
 • Имунопрофилакса(програми и контрола)
 • Дезинфекција, дератизација и дезинсекција
 • Израда програма контроле, сузбијања и искорењивања технопатија
 • Дијагностиковање гравидитета и поремећаја у репродукцији
 • Испитивање квалитета семена

Научно истаживачка испитивања

 • Национални научноистраживачки пројекти
 • Међународнипројекти (FP7, IPA, COST, …)