Istraživači

1. prof. dr Miroslav Ćirković
zvanje: Redovni profesor, naučni savetnik
istraživačka oblast: bezbednost hrane
Odeljenje: 410
2. dr Sava Lazić
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
3. dr Maja Velhner
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 130
4. dr Tamaš Petrović
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
5. dr Milica Živkov-Baloš
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: ishrana-kvalitet hrane za životinje
Odeljenje: 220
6. dr Igor Stojanov
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: klinička bakteriologija
Odeljenje: 130
7. dr Jelena Petrović
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: higijena namirnica
Odeljenje: 240
8. dr Dubravka Milanov
zvanje: Viši naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija i imunologija
Odeljenje: 230
9. dr Sara Savić
zvanje: Viši naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-serologija
Odeljenje: 140
10. dr Vladimir Polaček
zvanje: Viši naučni saradnik
istraživačka oblast: patološka morfologija
Odeljenje: 110
11. dr Živoslav Grgić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-serologija
Odeljenje: 140
12. dr Jasna Prodanov-Radulović
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja svinja
Odeljenje: 110
13. dr Dejan Bugarski
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja preživara i kopitara
Odeljenje: 110
14. dr Dragana Ljubojević Pelić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: bezbednost hrane
Odeljenje: 210
15. dr Diana Lupulović
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
16. dr Željko Mihaljev
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: analitička hemija
Odeljenje: 220
17. dr sci. vet. med.-spec. dr vet. Radomir Ratajac, dr vet.
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: klinička farmakologija
Odeljenje: 240
18. dr Aleksandar Milovanović
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: reprodukcija domaćih životinja
Odeljenje: 120
19. dr Sandra Jakšić
zvanjeNaučni saradnik
istraživačka oblast: analitička hemija
Odeljenje: 220
20. dr Jelena Apić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: reprodukcija domaćih životinja
Odeljenje: 120
21. dr Ivan Pušić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja preživara i kopitara
Odeljenje: 110
22. dr Gospava Lazić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150 i 600
23. dr Bojana Prunić
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: klinička bakteriologija
Odeljenje: 230
24. Marina Žekić-Stošić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: klinička farmakologija
Odeljenje: 240
25. Jelena Babić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: higijena namirnica
Odeljenje: 210
26. Marko Pajić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja živine i divljači
Odeljenje: 110
27. Miloš Pelić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: zdravstvena zaštita riba i bolesti riba
Odeljenje: 110
28. Brankica Kartalović, dipl ing. teh.
zvanje: Viši stručni saradnik
istraživačka oblast: analitička hemija
Odeljenje: 220
29. Biljana Đurđević, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: epizootiologija
Odeljenje: 110
30. Dalibor Todorović, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: klinička bakteriologija
Odeljenje: 130
31. Slobodan Knežević, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja živine i divljači
Odeljenje: 110
32. Suzana Vidaković, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: higijena namirnica
Odeljenje: 210
33. Milena Samojlović, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
34. Nenad Popov, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: hemija
Odeljenje: 270
35. Tomislav Barna, spec. dr vet.
zvanje: Viši stručni saradnik
istraživačka oblast: reprodukcija
Odeljenje: 120
36. Siniša Grubač, dr vet. med.-spec
zvanje: Stručni saradnik
istraživačka oblast: DDD
Odeljenje: 110
37. Doroteja Marčić, DVM-master
zvanje: Stručni saradnik
istraživačka oblast: epizootiologija
Odeljenje: 110