Istraživači

br.1 prof. dr Miroslav Ćirković
zvanje: Redovni profesor, naučni savetnik
istraživačka oblast: bezbednost hrane
Odeljenje: 410
br.2 dr Zoran Mašić
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: mikotoksikologija
Odeljenje: 600
br.3 dr Sava Lazić
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
br.4 dr Maja Velhner
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 130
br.5 dr Tamaš Petrović
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
br.6 dr Milica Živkov-Baloš
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: ishrana-kvalitet hrane za životinje
Odeljenje: 220
br.7 dr Igor Stojanov
zvanje: Naučni savetnik
istraživačka oblast: klinička bakteriologija
Odeljenje: 130
br.8 dr Jelena Petrović
zvanje: Viši naučni saradnik
istraživačka oblast: higijena namirnica
Odeljenje: 210
br.9 dr Dubravka Milanov
zvanje: Viši naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija i imunologija
Odeljenje: 230
br.10 dr Sara Savić
zvanje: Viši naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-serologija
Odeljenje: 140
br.11 dr Vladimir Polaček
zvanje: Viši naučni saradnik
istraživačka oblast: patološka morfologija
Odeljenje: 110
br.12 dr Živoslav Grgić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-serologija
Odeljenje: 140
br.13

 

dr Jasna Prodanov-Radulović
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja svinja
Odeljenje: 110
br.14 dr Dejan Bugarski
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja preživara i kopitara
Odeljenje: 110
br.15 dr Dragana Ljubojević Pelić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: bezbednost hrane
Odeljenje: 210
br.16 dr Diana Lupulović
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
br.17 dr Željko Mihaljev
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: analitička hemija
Odeljenje: 220
br.18 dr sci. vet. med.-spec. dr vet. Radomir Ratajac, dr vet.
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: klinička farmakologija
Odeljenje: 240
br.19 dr Aleksandar Milovanović
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: reprodukcija domaćih životinja
Odeljenje: 120
br.20 dr Sandra Jakšić
zvanjeNaučni saradnik
istraživačka oblast: analitička hemija
Odeljenje: 220
br.21 dr Jelena Apić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: reprodukcija domaćih životinja
Odeljenje: 120
br.22 dr Ivan Pušić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja preživara i kopitara
Odeljenje: 110
br.23 dr Gospava Lazić
zvanje: Naučni saradnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150 i 600
br.24 dr Bojana Prunić
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: klinička bakteriologija
Odeljenje: 230
br.25 Marina Žekić-Stošić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: klinička farmakologija
Odeljenje: 240
br.26 Jelena Babić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: higijena namirnica
Odeljenje: 210
br.27 Marko Pajić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja živine i divljači
Odeljenje: 110
br.28 Miloš Pelić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: zdravstvena zaštita riba i bolesti riba
Odeljenje: 110
br.29 Brankica Kartalović, dipl ing. teh.
zvanje: Viši stručni saradnik
istraživačka oblast: analitička hemija
Odeljenje: 220
br.30 Biljana Božić, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: epizootiologija
Odeljenje: 110
br.31 Dalibor Todorović, DVM-master
zvanje: Istraživač saradnik
istraživačka oblast: klinička bakteriologija
Odeljenje: 130
br.32 Slobodan Knežević, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: zaštita zdravlja živine i divljači
Odeljenje: 110
br.33 Milena Samojlović, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-virusologija
Odeljenje: 150
br.34 Suzana Vidaković, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: mikrobiologija-serologija
Odeljenje: 140
br.35 Nenad Popov, DVM-master
zvanje: Istraživač pripravnik
istraživačka oblast: hemija
Odeljenje: 270
br.36 Tomislav Barna, spec. dr vet.
zvanje: Viši stručni saradnik
istraživačka oblast: reprodukcija
Odeljenje: 120
br.37 Siniša Grubač, dr vet. med.-spec
zvanje: Stručni saradnik
istraživačka oblast: DDD
Odeljenje: 110
br.38 Doroteja Marčić, DVM-master
zvanje: Stručni saradnik
istraživačka oblast: epizootiologija
Odeljenje: 110