NAGRADE I PRIZNANJA

kruna
Za ostvarene rezultate za unapređenje sistema upravljanja kvaliteta, Institut je u decembru 2003. godine dobio međunarodno priznanje “Kruna kvaliteta u zlatnoj kategoriji” na 15. međunarodnoj konvenciji u Londonu.

 

Danas se u Institutu sa uspehom održava sistem menadžmenta prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, a u laboratorijama Zavoda za laboratorijska ispitivanja se radi prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Dana 26.06.2009. godine laboratorije Zavoda za laboratorijska ispitivanja, Naučnog instituta za veterinarstvo su obnovile svoju akreditaciju sa izmenjenim obimom akreditacije prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.Dana 13.07.2009. godine obnovljen je nadzorni audit Naučnog instituta za veterinarstvo i produžen sertifikat. Sertifikat od Quality Austrija za sistem menadžmenta kvalitetom ISO9001:2008 – obnova sertifikta 13.07.2011. Sertifikat Evrocerta za sistm menadžmenta kvalitetom ISO9001:2008 – obnova sertifikata 13.07.2011.

ESQR Privredna komora Srbije i Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede su dodelili Institutu nagradu “Najbolje iz Srbije 2011” u kategoriji proizvodna dobra i poslovne usluge 29.03.2012. u Beogradu.

Evropsko udruženje za istraživanje kvaliteta je dodelilo Evopsku nagradu za najbolju praksu 15.04.2012 u Amsterdamu.