НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

kruna
За остварене резултате за унапређење система управљања квалитета, Институт је у децембру 2003. године добио међународно признање “Круна квалитета у златној категорији” на 15. међународној конвенцији у Лондону.

 

Данас се у Институту са успехом одржава систем менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, а у лабораторијама Завода за лабораторијска испитивања се ради према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Дана 26.06.2009. године лабораторије Завода за лабораторијска испитивања, Научног института за ветеринарство су обновиле своју акредитацију са измењеним обимом акредитације према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.Дана 13.07.2009. године обновљен је надзорни аудит Научног института за ветеринарство и продужен сертификат. Сертификат од Quality Austrija за систем менаџмента квалитетом ISO9001:2008 – обнова сертификта 13.07.2011. Сертификат Evrocerta за систм менаџмента квалитетом ISO9001:2008 – обнова сертификата 13.07.2011.

ESQR Привредна комора Србије и Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде су доделили Институту награду “Најбоље из Србије 2011” у категорији производна добра и пословне услуге 29.03.2012. у Београду.

Европско удружење за истраживање квалитета је доделило Евопску награду за најбољу праксу 15.04.2012 у Амстердаму.