Istorijat

Ključni događaji u razvoju Instituta:

1950. godina
Osnivanje Instituta

1976. godina
U sastavu Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

1995. godina
Samostalan Naučni institut

1998. godina
Međunarodni sertifikat za uvedeni sistem kvaliteta ISO 9001:1994.

1998. godina
Akreditivan Zavod za laboratorijska ispitivanja EN 45001.

2002. godina
Međunarodni sertifikat za uvedeni sistem kvaliteta ISO 9001:2000.

2003. godina
Oktobarska nagrada Grada Novog Sada.

2003. godina
Međunarodna nagrada “Kruna kvaliteta u zlatnoj kategoriji” na međunarodnoj konvenciji kvaliteta u Londonu.

2004. godina
Akreditovan Zavod za laboratorijska ispitivanja JUS ISO/IEC 17025:2001.

2005. godina
Resertifikovan sistem kvaliteta – međunarodni sertifikat ISO 9001:2000.

2009. godina
Reakreditovan Zavod za laboratorijska ispitivanja po standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

2009. godina
R
esertifikovan sistem kvaliteta po standardu SRPS ISO 9001:2001.

2011. godina
Resertifikovan sistem kvaliteta po standardu SRPS ISO 9001:2008. (sertifikat koji dodeljuju Quality Austrija i Evrocert)

2012. godina
Nagrada “Najbolje iz Srbije za 2011″ koju dodeljuju Privredna komora Srbije, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i dnevni ekonomski list “Pregled” za najbolje domaće robne marke u kategoriji proizvodna dobra i poslovne usluge

2012. godina
Nagrada za menadžment kvalitetom pod nazivom „European Awards for Best Practices 2012“ koju dodeljuje European Society for Quality Research.