Историјат

Кључни догађаји у развоју Института:

1950. година
Оснивање Института

1976. година
У саставу Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.

1995. година
Самосталан Научни институт

1998. година
Mеђународни сертификат за уведени систем квалитета ISO 9001:1994.

1998. година
Aкредитиван Завод за лабораторијска испитивања EN 45001.

2002. година
Mеђународни сертификат за уведени систем квалитета ISO 9001:2000.

2003. година
Октобарска награда Града Новог Сада.

2003. година
Mеђународна награда “Круна квалитета у златној категорији” на међународној конвенцији квалитета у Лондону.

2004. година
Aкредитован Завод за лабораторијска испитивања JUS ISO/IEC 17025:2001.

2005. година
Ресертификован систем квалитета – међународни сертификат ISO 9001:2000.

2009. година
Реакредитован Завод за лабораторијска испитивања по стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006.

2009. година
Р
есертификован систем квалитета по стандарду SRPS ISO 9001:2001.

2011. година
Ресертификован систем квалитета по стандарду SRPS ISO 9001:2008. (сертификат који додељују Quality Austrija и Evrocert)

2012. година
Награда “Најбоље из Србије за 2011″ коју додељују Привредна комора Србије, Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде и дневни економски лист “Преглед” за најбоље домаће робне марке у категорији производна добра и пословне услуге

2012. година
Награда за менаџмент квалитетом под називом „European Awards for Best Practices 2012“ коју додељује European Society for Quality Research.