О нама

Institut

Научни институт за ветеринарство “Нови Сад” у Новом Саду (НИВ-НС) је самостална научна институција чија је основна делатност научноистраживачки и специјалистички рад у области ветеринарске медицине. Осим тога, бави се и мултидисциплинарним истраживањима у медицини, пољопривреди и заштити животне средине.

Визија

НИВ-НС има за циљ да постане водећа установа у области ветеринарске медицине у Југоисточној Европи.  С тим у вези, стално одржава и унапређује научноистраживачки рад и развој, стандардизацију и увођење нових метода испитивања, добру клиничку и лабораторијску праксу.

Мисија

НИВ-НС својим научноистраживачким радом и трансфером знања у праксу одговора свим захтевима савремене пољопривреде у складу са међународним стандардима.

Пословна стратегија

НИВ-НС развија стратешке и оперативне програме развоја у области заштите здравља животиња, безбедности намирница животињског порекла и хране за животиње, који су засновани на међународним прописима и стандардима.