Status laboratorijskih ispitivanja

Na ovoj stranici možete proveriti status analiza u laboratorijama Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”.

Unesite broj protokola  kao i TAČAN datum kada je materijal predat na ispitivanje (nalaze se na listiću koji ste dobili nakon predaje materija na ispitivanje).

Za sve dodatne informacije na raspolaganju su Vam telefoni prijemnog odeljenja:

021/ 4895-333, 4895-334, 4895-335,  kao i e-mail: prijemno@niv.ns.ac.rs

Unesite redni broj ispitivanja:


Unesite datum: