Статус лабораторијских испитивања

На овој страници можете проверити статус анализа у лабораторијама Научног института за ветеринарство “Нови Сад”.

Унесите број протокола  као и ТАЧАН датум када је материјал предат на испитивање (налазе се на листићу који сте добили након предаје материја на испитивање).

За све додатне информације на располагању су Вам телефони пријемног одељења:

021/ 4895-333, 4895-334, 4895-335,  као и e-mail: prijemno@niv.ns.ac.rs

Унесите редни број испитивања:


Унесите датум: