ТР31084-Контакт

О ПРОЈЕКТУ                                                             УЧЕСНИЦИ                                                         РЕЗУЛТАТИ                                                   КОНТАКТ


Banner

Контакт:

др  сци. вет. мед. Тамаш Петровић, виши научни сарадник
Оделење за вирусологију
Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
Руменачки пут 20
21000 Нови Сад,
Србија

Факс: 021 518 544
Телефон: 021 4895 321
Мобилни 064 818 54 10

E-mail: tomy@niv.ns.ac.rs
http://niv.ns.ac.rs
http://niv.ns.ac.rs/?page_id=1633

Contact:

Tamas Petrovic, PhD, Ms, DVM, senior research fellow
Department for virology
Scientific Veterinary Institute “Novi Sad”
Rumancki put 20
21000 Novi Sad
Serbia

fax: +381 21 518 544
phone: +381 21 4895 321
mobile: +381 64 818 54 10