ТР31084-учесници

О ПРОЈЕКТУ                                                             УЧЕСНИЦИ                                                         РЕЗУЛТАТИ                                                   КОНТАКТ


Banner

Научно истраживачке институције

 Назив институције

 Адреса

 Контакт

 Линк

 Научни Институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад

 Руменачки пут 20.

 +381214895300
niv@niv.ns.ac.rs

 http://niv.ns.ac.rs
 Научни институт за ветеринарство Србије, Београд

 Војводе Тозе 14

 +381112851096
nivs@nivs.rs

 http://www.nivs.rs
 Медицински факултет,
Нови Сад

 Хајдук Вељкова 3

 +38121420677 dekanmf@uns.ac.rs

 http://www.medical.uns.ac.rs

 Пољопривредни факултет
Нови Сад

 Трг Д. Обрадовића 8

 +381214853500 dean@polj.uns.ac.rs

 http://polj.uns.ac.rs
 Природно-математички факултет ,
Нови Сад

 Трг Доситеја Обрадовица 3

 +381214852899
pr@pmf.uns.ac.rs

 http://www.pmf.uns.ac.rs

 Факултет ветеринарске медицине,
Београд

 Булевар ослобођења 18

 +381113615436

 http://www.vet.bg.ac.rs

Партиципанти

Назив институције

Адреса

Контакт

Линк

Завод за антиарабичну заштиту – Пастеров завод у Новом Саду

Хајдук Вељкова 1.

++381 21 6611 003
paster-ns@neobee.net

http://www.paster.org.rs
ЈП Војводинашуме

Прерадовићева 2, Петроварадин

021/431-144
vsgendir@eunet.rs

http://www.vojvodinasume.rs
ЈП Национални парк Фрушка гора

Змајев трг 1, Сремска Каменица

+381 21 463 666 natlpfg@eunet.rs http://www.npfruskagora.co.rs

Истраживачки тим (отвори листу истраживача)