Marina Žekić-Stošić dr. vet. master

marina

Kontakt:

Telefon: 021 4895 342
Mobilni: 064 818 54 79
E-mail: marina@niv.ns.ac.rs

 

Marina Žekić-Stošić, dr. vet. master

Datum rođenja: 9.2.1982. Novi Sad, opština Novi Sad, Republika Srbija

Obrazovanje:

Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu, Departman veterinarske medicine, Univerziteta u Novom Sadu, 2008.godine, sa prosečnom ocenom 8,66
Master rad pod naslovom “Dijagnostika hromosti kod krava u farmskim uslovima držanja ” odbranila na Poljoprivrednom fakultetu, Departman veterinarske medicine, Univerziteta u Novom Sadu, 2009.godine
Doktorske studije upisala 2009.god na Poljoprivrednom Fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu- smer veterinarska medicina,

Profesionalno iskustvo:
od 2009.god do danas: Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”,
– septembar 2009. – oktobra 2009.- Odeljenje za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju
– novembar 2009. – Odeljenje za prijem materijala, sterilizaciju i pranje
– novembar 2009- januara 2010.- Odeljenje za serološko imunološka ispitivanja
– od januara 2010.- Odeljenje za ispitivanje lekova i toksikologiju

Izbor u zvanja:
Istraživač pripravnik 2009.godine
Istraživač saradnik- izbor 2011.godine

Glavne svakodnevne i istraživačke aktivnosti:

– Kontrola kvaliteta lekova, medicinskih sredstava, predmeta opšte upotrebe i biocidnih proizvoda (fizičko-hemijsko-biološka ispitivanja);
– Primena instrumentalnih metoda analiza: metoda tečne hromatografije pod visokim pritiskom (HPLC), absorbciona spektrofotometrija,UV-VIS;
– Izvođenje bioloških testova na laboratorijskim životinjama (abmnormalne toksičnosti – neškodljivosti, specifične toksičnosti, test na pirogene, okularna i kutana podnošljivost i dr.);
– Mikrobiološka – biološka određivanja aktivnih principa lekova (mikrobiološko određivanje antibiotika, ispitivanje potentnosti – efikasnosti bioloških preparata, i dr.);
– Briga o oglednim životinjama, o zdravstvenom stanju i dobrobiti;
– Sprovođenje zahteva standarda SRPS 9001:2001 i SRPS 17025:2006 u radu odeljenja i praćenje promena u standardima;
– Glavni interes u radu: kontrola kvaliteta lekova ad us. vet., kao i kontrola sigurnosti – bezbednosti humanih preparata na laboratorijskim životinjama

Naučno-istraživačka delatnost:

Izbor publikacija:
– Savić S, Grgić Ž, Vujkov B, Fenjac I, Pajković D, Žekić M: Utvrdjivanje dirofilarioze pasa primenom ELISA metoda i modifikovanog Knottovog test. Arhiv, 2009, vol.2, 71-79
– Žekić M, Stevančević M, Toholj B, Stevančević O: Dijagnostika hromosti kod krava u farmskim uslovima držanja, Zbornik kratkih sažetaka, Simpozijum „Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane“, sa medjunardonim učešćem, Divčibare, 20-27.jun, 2010.
– Ratajac R., Stojanović D., Milanov D., Petrović J., Vasić R., Žekić Stošić M., Stojanov I., Lako B.: Potential use of essential oils and their components in the control of reproductive infection of animals. Book of Abstracts, 2nd Annual Conference Plant Natural products: From science to Bioproducts, PlantEngine COST Action FE 1006, 26-28 September 2012, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2012, pp.44-45 (eng)
– Ratajac R., Stojanović D., Vasić R., Žekić-Stošić M., Stojanov I., Pušić I.: Potentional use of essential oils and their components in nocardia mastitis treatment. Book of Abstracts, II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska March 26-29, 2013, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, editor in chief Boris Pašalić, Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2013, str.366., ISBN 978-99938-93-26-4,
– Ratajac R., Stojanović D., Petrović T., Vasić R., Žekić-Stošić M., Stojanov I., Lako B.: Cytotoxic Effects of Essential Oils and their components on BEND Cell Line.TERPNET 2013, 11th International meeting Biosynthesis, Function and Biotechnology of Isoprenoids in Terrestrial and Marine Organisms, June 1-5, 2013, Kolymvari, Crete, Greece, Terpnet Organization Angelos K.Kanellis … [et al.], Thessaloniki, Aristotle University, 2013, Str.135-135,
– Stojanović D., Kovačević Z., Žekić M., Ašanin J., Ratajac R., Petrović J., Petrović T., Stojanov I., Velhner M.: Examination of enzymes concentration in the rats blood with sepsid caused by mixed and pure bacterial cultures = Ispitivanje koncentracije serumskih enzima kod pacova sa sepsom koja je izazvana sa mešanom i čistim kulturama bakterija. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 63, 5-6, 609-620, 2013, M23 3,0

Projekti:
Učešće u 2 nacionalna naučna projekta:

Projekti Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije:

– Kontrola biohazardnih agenasa na farmama i primena biotehnoloških postupaka sa ciljem da se redukuju rizici u sistemu bezbedne hrane i obezbedi neškodljivo uklanjanje animalnog otpada (2008-2011.)

– Istraživanje farmakoloških karakteristika antimikrobnih agenasa, uvođenje novih tehnoloških rešenja i alternativnih metoda profilakse s ciljem da se poboljša kontrola infektivnih oboljenja domaćih životinja (2011-2015.)

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama:

Član Veterinarske komore Srbije

Obuke:

Profficency testing
Obuka za rad na instrumentu 3000HPLC i softveru Chromeleon