АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА – ВИРУС ПОДТИПА H5N8


 

Вирус авијарне инфлуенце – птичјег грипа је високо специфичан за различите врсте птица, укључујући ту и домаћу живину. Вирус релативно ретко прескаче баријеру врсте. Ово обољење не треба мешати са  сезонским грипом у хуманој популацији. Ризик преласка вируса авијарне инфлуенце на људе се не сме искључити у блиском контакту са инфицираним птицама или преко изузетно контаминиране средине, што је до сада утврђено код подтипова вируса H5N1, H7N9 и H5N6, али до данас није регистрован ни један случај појаве H5N8 вируса код људи.

 

ПРВИ РЕГИСТРОВАНИ СЛУЧАЈЕВИ ВИРУСА АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ H5N8 У ЕВРОПИ

 

Историјски посматрано, Немачка је прва земља у Европи која је пријавила избијање високо патогене авијарне инфлуенце изазване вирусом H5N8, који изазива висок морталитет код домаће живине. Вирус H5N8 је генетски сличан вирусу који је регистрован у Републици Кореји почетком јануара 2014. године. Начин на који је вирус доспео у Немачку је и даље нејасан, али се сматра да дивље птице, посебно миграторне врсте, међусобним мешањем у подручју поларног дела евро-азијског континента, могу имати значајну улогу у томе. Немачка је званично пријавила појаву авијарне инфлуенце (H5N8) на фарми ћурака Међународној организацији за здравље животиња (OIE) 6. новембра 2014. године. Утврђен је један позитиван налаз, а свих 1.731 пријемчивих птица је нешкодљиво уклоњено. Након две недеље, исти вирус је утврђен и код одстрељене патке која није испољавала клиничке симптоме обољења. Генетском анализом утврђено је да је овај H5N8 вирус врло сличан вирусу који је утврђен у Кини, Републици Кореји и Јапану 2014 године. Подаци који су прикупљени у току појављивања овог вируса у Републици Кореји указују да H5N8 изазива висок морталитет код кокошака и ћурака. Експериментални подаци добијени са вирусом који је изолован у Кореји указују да вирус не изазива значајна угинућа код домаћих и дивљих патака, чак га могу излучивати и без икаквих клиничких симптома болести. На овај начин патке могу да шире овај вирус у току миграција на удаљене локације и представљају један од најзначајнијих ризика његовог ширења на домаћу живину.

Средином новембра 2014. године Холандија је пријавила први регистрован случај појаве вируса инфлуенце H5N8 на фарми од 150.000 кокошака у близини Утрехта, а непосредно после тога на још два жаришта, на којима је нешкодљиво уништено укупно око 200.000 јединки. Такође, средином новембра исте године је и Велика Британија пријавила регистрован случај високопатогене авијарне инфлуенце H5N8 на фарми патака, на којој је угинуло преко 800 јединки од укупно 6.600. Преостале јединке су нешкодљиво уклоњене.

Почетком 2015. године је у Републици Кореји регистровано 29 жаришта у којима је нешкодљиво уклоњено више од 600.000 јединки. У току априла  те године је Јапан пријавио 1.100 случајева авијарне инфлуенце H5N8, а нешкодљиво је уништено укупно 112.000 јединки.


ШИРЕЊЕ ВИРУСА АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ H5N8 ТОКОМ ЈЕСЕНИ 2016. ГОДИНЕ

 

Поред европских земаља (Немачка, Холандија, Француска, Шведска, Финска, Данска, Аустрија, Швајцарска, Хрватска, Мађарска, Румунија и Велика Британија,), ова болест је пријављена у Русији, Тунису, Израелу, Египту и Ирану. Број случајева у Европи и даље је у порасту и сада бележи преко 406 случајева избијања болести, од којих је 245 забележен код дивљих врста птица (регистровано је 35 врста птица које су оболеле), а 6 случајева је регистровано код птица које у заточеништву (зоо-вртови и слично). (извор: www.promedmail.org)

За нас је забрињавајућа ситуација у Републици Мађарској где је вирус авијарне инфлуенце H5N8 забележен u 161 случаjeva, а међу њима су и локалитети у непоредној близини границе са Републиком Србијом. Због појаве избијања авијарне инфлуенце H5N8 у популацији домаће живине Република Мађарска је нешкодљиво уклонила преко 280 000 јединки са фарми где је овај вирус дијагностикован.  Из свих наведених разлога увиђа се да је авијарна инфлуенца и даље највећа претња светској живинарској производњи.

 

ПОЈАВА ВИРУСА ВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ H5N8 У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Image00004

Ковиљ-локалитет “Тиквара”.

Први случајеви авијарне инфлуенце H5N8 у Републици Србији забележени су крајем новембра ове године код угинулих лабудова на локалитету Ковиљског рита. Ковиљско-петроварадински рит је резерват од међународног значаја за  станиште птица. Под заштитом је државе  и сврстан је у прву категорију заштите. На овом подручју које износи преко 5000 ха,  настањује велики број птица, а регистровано је преко 206 врста, а овај локалитет је привремено станиште и одмориште за већи број миграторних врста птица.

Image00007

Јато лабудова на локалитету “Тиквара” у Ковиљу

 

Болест је лабораторијски дијагностикована код шест угинулих лабудова 01.12.2016.год у Научном институту за ветеринарство „Нови Сад“ и потврђена налазом референтне лабораторије Ветеринарског специјалистичког института „Краљево“. Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине је 02.12.2016.год донела Решење проглашењу појаве заразне болести авијарне инфлуенце H5N8 код дивљих птица у Ковиљском риту. На локалитету Ковиљског рита налази се популација која броји пар стотина лабудова. Управа за ветерину и целокупна ветеринарска служба је моментално реаговала и дала низ препорука везаних за појаву авијарне инфлуенце H5N8. Међу њима су свакако као једне од најзначајнијих да се свака нагла и повећана угинућа живине, појава неуролошких симптома код живине, смањење уноса хране и воде или пад у носивости код патака и кокошака, моментално морају пријавити и испитати. Живина би требало да се узгаја у затвореном простору, односно да се затвори у такве просторе уколико се узгаја на отвореноме простору, и да је неопходно примењивати стандардне биосигурносне мере на фармама у циљу смањивања могућности контакта дивљих и домаћих птица и других могућих извора заразе.

IF

Директни и индиректни  контакти  дивљих птица и домаће живине су од великог значаја за ширење авијарне инфлуенце на домаћу живину.

У периоду од  05.12. до 09.12.2016.године извршен је активан надзор свих газдинства у насељеном месту Ковиљ, извршен попис живине и извршен клинички преглед птица, а на основу процене је вршено и узимање узорака за лабораторијска испитивања. Због позитивних налаза вируса авијарне инфлуенце H5N8 у узорцима брисева домаћих пловки (патке, гуске), које нису испољавале клиничке симптоме болести, у пар газдинства у Ковиљу извршено је нешкодљиво уклањање свих пријемчивих врста птица у зараженим, као и контактним газдинствима која су узгајала живину, а уклањање живине је извршено на хуман начин (укупно 26 газдинства – нешкодљиво је уклоњено 749 птица).

WP_20161210_12_48_39_Pro

   Научни институт за ветеринарство “Нови Сад” поседује савремену опрему и обучен кадар за нешкодљиво уклањање живине на хуман начин.

Република Србија ће исплатити  надокнаду штете свим власницима, због спровођења наложених мера у циљу сузбијања ове болести у популацији домаће живине.

 

WP_20161210_14_07_37_Pro

Живина која је уклоњена на хуман начин је послата у кафилерији ВУ “Протеинка”  из Сомбора на нешкодљиво уклањање

Због појаве авијарне инфлуенце H5N8 код домаће живине, Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине дана 12.12.2016. доноси допуну Решења о појави авијарне инфлуенце H5N8 и код домаће живине.

 

Поред Ковиљског рита, на Одељењу за вирусологију Научног института за ветеринарство „Нови Сад“, вирус авијарне инфлуенце је дијагностикован и код једног угинулог лабуда са Лудошког језера код Суботице и код једног угинулог лабуда са ДТД канала у Новом Саду (локалитет Клиса), што је потврђено 16.12.2016.год и лабораторијским налазом референтне лабораторије за авијарну инфлуенцу Ветеринарског специјалистичког института „Краљево“.

ЛАБУДОВИ НИСУ КРИВИ !

Image00006

 

У медијама се ових дана често може чути вест да су лабудови „кривци“ за појаву авијарне инфлуенце H5N8, али желимо овом приликом да апелујемо на новинаре и остале људе из медија да је ова тврдња погрешна и може имати далекосежне последице уколико становништво усвоји ову погрешну тврдњу. Лабуд као врста је на више локалитета у Републици Србији значајно повећао своју бројност, тако да данас није редак призор код нас. Већи део ових птица се налази кад нас током целе године и врло се вероватно може претпоставити да су и лабудови инфицирани од других врста пре свега миграторних птица.

На локалитетима где бораве, лабудови долазе у контакт са другим дивљим птицама, нарочито дивљим паткама, гускама и другим врстама птица из реда Anseriformes као и Charadriiformes (галебови и др.), које су природни домаћини и често носиоци вируса авијарне инфлуенце H5N8 а да при том не испољавају клиничке симптоме. Лабуд је врло пријемчива и осетљива врста на инфекцију вирусом авијарне инфлуенце H5N8 и за сада је једина врста дивљих птица код које је дијагностиковано обољење авијарна инфлуенца узрокована вирусом H5N8 у Републици Србији. Својом појавом, ова врста птица је врло упадљива и радо виђен призор, тако да ce промене здравственог стања, понашања и нажалост угинућа ових птица лакше уочавају него угинућа неких других врста птица. У прилог овоме, говори и чињеница да је на локалитету Ковиљског рита  до сада пронађено 27 угинулих лабудова, а на локалитету ДТД канала у Новом Саду више од 12 јединки. С обзиром да на локалитету ДТД канала, од ушћа канала у реку Дунав па до Каћког моста, тренутна популација лабудова броји пар стотина јединки за очекивати је појава нових угинућа ових птица. Лешеви ових јединки представљају извор за ширење вируса и заражавање других птица па се што пре требају нешкодљиво уклонити.

WP_20161215_11_53_34_Pro

Екипе „ЈКП Зоохигијене и ветерине“ из Новог Сада и Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ свакодневно врше стручно и нешкодљиво уклањање угинулих лабудова са локалитета у Новом Саду и Ковиљском риту.

 

Image00009