ПРОМЕНА РУКОВОДСТВА НАУЧНОГ ИНСТИТУТА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО “НОВИ САД”

За новог директора Научног института за ветеринарство “Нови Сад” именован је др Сава Лазић, научни саветник, Решењем Владе Републике Србије број. 119-9932/2018 од 25.10.2018. године.