Марко Пајић др. вет.-мастер

Контакт:

Телефон: 021 4895 385
Мобилни: 064 818 54 26
E-mail: markopajic@niv.ns.ac.rs

 

Марко Пајић, др. вет. мастер, истраживач сарадник

Датум рођења: 03.12.1987. Шабац

Научна област: заштита здравља живине и дивљачи

Образовање:

Основне студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, Департману за ветеринарску медицину, Универзитета у Новом Саду 2012.
Мастер рад на Пољопривредном факултету у Новом Саду, Департману за ветеринарску медицину, Универзитета у Новом Саду 2013.- “Компаративна анализа регулативе дијагностике и контроле трихинелозе у Европској унији и Републици Србији”

Докторске студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2013.

Научна звања:

– 2014. истраживач приправник

Основна истраживачка интересовања:

– Инфективне болести и зоонозе живине и дивљачи, дијагностика, контрола и ерадикација инфективних болести и зооноза живине и дивљачи, заразне болести животиња, зоонозе, ветеринарска епизоотиологија.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

– Превенција, контрола и ерадикација инфективних болести живине и дивљачи; дијагностика, профилакса, контрола и ерадикација заразних болести животиња и зооноза; ветеринарски епизоотиолог на терену.

Професионално искуство:

– од јануара до марта 2013. – Стручна пракса, Ветеринарска станица „Коцељева“
– од марта до септембра 2013. – Професор у Средњој пољопривредној школи са домом ученика Шабац
– од септембра 2013. до данас – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Запослен на Научном Институту за ветеринарство у Новом Саду, на Одељењу за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и ДДД

Остало професионално искуство:

– 2011. године, као студент члан организационог тима „Вет 2011“ “World Veterinary Year” Српског ветеринарског друштва и Светске организације за заштиту здравља животиња (Wоrld Organisatiоn fоr Animal Health – OIE).

Научно-истраживачка делатност:

 • Избор публикација (5-10):
 1. Ljubojević D., Puvača N., Pelić M., Todorović D., Pajić M., Milanov D., Velhner M.: Epidemiological significance of poultry litter for spreading the antibiotic-resistant strains of Escherichia coli.Worlds Poultry Science Journal, ISSN 0043-9339, 72, 485-494, 2016
 2. Prunić B., Milanov D., Velhner M., Pajić M., Pavlović L., Mišić D.: Clonal persistence of Salmonella enterica serovars Montevideo, Tennessee and Infantis in feed factories.Journal of Infection in Developing Countries, ISSN 1972-2680, 10, 6, 662-666, 2016
 3. Pajić M., Todorović D., Velhner M., Polaček V., Stojanov I., Samojlović M., Tomić Z.: The significance of coccidiosis in modern fattening of broiler chickens. Proceedings, Second International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2016), Belgrade, June 22-24, 2016, editor in chief Vladimir Radosavljević, Beograd, Scientific Institute of Veterinary Medicine of Serbia, 2016, 121-126, ISBN 978-86-81761-55-7, 2016
 4. Pajić M., Todorović D., Velhner M., Milanov D., Polaček V., Đurić S., Stojanov I.: Epizootiological importance of salmonella spp. isolated in different poultry farms in Southern Bačka and Srem region. Proceedings, First International Symposium of Veterinary Medicine ‘One Health – New Challenges’ (ISVM2015), Vrdnik, May 21-23, 2015, editor in chief Tamaš Petrović, Novi Sad, Scientific Veterinary Institute ‘Novi Sad’, 2015, 439-444, ISBN 9978-86-82871-36-1, 2015
 5. Pajić M., Karabasil N., Todorović D., Milanov D., D M., L B., Đorđević V.: Kontrola Salmonella u primarnoj proizvodnji brojlerskih pilića. Tehnologija mesa, ISSN 0494-9846, 56, 2, 103-108, 2015
 6. Milanov D., Prunić B., Velhner M., Pajić M., Čabarkapa I.: Rdar morphotype – a resting stage of some Enterobacteriaceae = ‘Rdar’ morfotip – faza mirovanja nekih vrsta enterobacteriaceae. Food and Feed Research, ISSN 2217-5369, 42, 1, 43-50, 2015
 7. Pajić M., Todorović D., Velhner M., Milanov D., Polaček V., Đurić S., Stojanov I.: The epizootiological importance of salmonella spp. Isolated in various aspects of poultry production in the southern Bačka and Srem region = Epizootiološki značaj salmonella spp.Izolovanih u različitim vidovima živinarske proizvodnje u južnobačkom i sremskom okrugu. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 8, 1, str.67-76, 2015
 8. Kapetanov M., Pajić M., Ljubojević D., Pelić M.: Heat stress in poultry industry = Toplotni stres u živinarskoj proizvodnji. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 8, 2, str.87-101, 2015
 9. Todorović D., Velhner M., Ljubojević D., Pajić M., Milanov D.: Resistance to fluoroquinolones in Escherichia coli from pigs = Rezistencija Escherichia coli na fluorohinolone kod svinja. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 8, 2, str.103-112, 2015
 • Пројекти:
  • „Вет 2011“, Српско Ветеринарско Друштво, 2011.
  • „Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења животиња“, Пројекат Министарства науке и технологије Републике Србије бр.:31071; руководилац пројекта др Дубравка Миланов (2011-2014)
  • „Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI)“, FA COST Action FA1404, COST пројекат, руководилац др Игор Стојанов (2014-2018)

Учешће на научним симпозијумима:

– 4 међународна симпозијума
– 7 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:

– Српско ветеринарско друштво

– Ветеринарска комора Србије

Обуке:

– Ветеринарска станица „Горња Врањска“ Шабац, мај 2006.
– Болница за мале животиње и кућне љубимце „Болница за живали“, Постојна, Словенија, септембар 2011.

Знање страних језика:

– Енглески језик: активно

– Руски језик: пасивно

Остале способности:

– Добро познавање рада на рачунару (MS. Office)

– Смисао за тимски рад

– Возачка дозвола “Б” категорије

Тренутна позиција:

– истраживач приправник на Одељењу за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и ДДД