Доротеја Марчић др. вет. мастер

DorotejaM

Контакт:

Факс: 021 518 544
Телефон: 021 4895 381
Мобилни: 064 818 54 81
E-mail: dora@niv.ns.ac.rs

Доротеја Марчић др вет. мед.-мастер, стручни сарадник

Датум рођења: 01.08.1982. Нови Сад

Научна област: Биотехнолошке науке, Ветеринарска медицина, Предклиничка ветерина

Образовање:
Основне студије на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2010.
Мастер рад на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2013.- “Резистенција на антимикробмне агенсе клиничких изолата „Salmonella spp., Campylobacter spp. и Escherichia coli”
Докторске студије – на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду – 1. година
Државни испит – 2013. године

Научна звања:
– 2014. – истраживач приправник

Професионално искуство:
– од 15.06.2011. до 01.02.2012. – Одељење за пријем материјала, прање и стерилизацију, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
– од 01.02.2012. до данас – Одељење за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патоогију и ДДД, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
Избор публикација (5-10):
– Дошен Р., Пушић И., Гагрчин М., Ратајац Р., Марчић Д., Стојанов И., Гргић Ж.: „Утицај имунског статуса популације на дијагностику класичне куде свиње- Influence immune ststus of the population on diagnostic of classical swine fever“. International Conference prevention of Classical Swine Fever in the Border Region Croatia – Serbia (STOP-KKS), Novi Sad, June 7-8 2012, editor – – – Tamaš Petrović, Proceedings, Str. 379-381, Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2012 (srp) M34 0,5
– Пушић И., Проданов-Радуловић J., Радомир Р., Стојанов И., Урошевић M., Марчић Д.: „The use of different diagnostic techniques in cattle tuberculosis eradication“. II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska March 26-29, 2013, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, editor in chief Boris Pašalić, Book of Abstracts, str. 372-373, Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2013 (eng) M34 0,5

Обуке:
– PADRAP Obuka – Програм техничке помоћи Министарства пољопривреде САД Програм заштите здравља животиња (за Србију), 17.-19.09.2012., Суботица
– COWI-Tehnical assistance for the Treatment of Healtcare Waste in Serbia-Обука за предаваче возачима у области управљања медицинским отпадом, 03.12.2012., Београд

Чланство у научним и стручним удружењима:
- Члан Ветеринарске Коморе

Остале способности:
– енглески језик: активно
– возачка дозвола Б категорије