Далибор Тодоровић др. вет. мастер

DaliborT

Контакт:

Телефон: 021 4895 349
Мобилни: 064 818 54 15
E-mail: dalibor@niv.ns.ac.rs

 

Др вет. мастер Далибор Тодоровић, истраживач сарадник

 Датум рођења: 04.06.1987. Нови Пазар

Научна област: Микробилогија, клиничка бактериологија

Образовање:

Основне студије на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2012.

Мастер рад на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2013. – Значај појединачног узорковања млека у циљу раног откривања крава са поремећеном секрецијом вимена“.

Докторске студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2013.

Научна звања: Истраживач приправник 2014

Професионално искуство:

– од фебруара до јуна 2013. – Ветеринарска станица „Рас-Вет“ Баљевац на Ибру, Рашка

– од јуна 2013. до данас – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, у Новом Саду, одељење за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију

Научно-истраживачка делатност:

 • Основна истраживачка интересовања:

Ветеринарска клиничка бактериологија, молекуларна дијагностика болести животиња и антимикробна резистенција

 • Главне свакодневне и истрживачке активности:

Дијагностика узрочника болести животиња и зооноза

 • Избор публикација (5-10):
  • Тодоровић Д., Пајић М.: „Значај појединачног узорковања млека у циљу идентификације крава са поремећеном секрецијом вимена – The importance of a single sample of milk in order to identify cows with impaired secretion of udders“, 35. Смотра научних радова студената пољопривреде и ветеринарске медицине са међународним учешћем, Пољопривредни факултет Нови Сад, новембар 2011, зборник радова ст. 41-47. ISBN 867520231-8.
  • Пајић М., Тодоровић Д.: „Одређивање времена вакцинације пилића против Гамборо болести – Determination of vaccination of chickens against Gumboro disease“, 13. Регионално саветовање ветеринара из области клиничке патологије и терапије животиња „Clinica Veterinaria“ Суботица, јун 2011, зборник радова ст. 199-200, ISBN 978-86-81043-53-0.
  • Миланов Д., Видић Б., Прунић Б., Тодоровић Д., Бугарски Д.,: „Бактеријски биофилмови-значај у етиологији маститиса крава и утицај на ефекат лечења базираног на резултатима испитивања осетљивости узрочника на антибиотике – Bacterial biofilms – importance for the etiology of bovine mastitis and their impact on the therapy based on the results of antimicrobial susceptibility testing of agents“, Book of Abstracts, III International Symposium and XIX Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska, March 25-28, 2014, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, editor in chief Siniša Mitrić, Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2014, str.171-172, ISBN 978-99938-93-27-1 (eng), M34 0,5, UDK 619:618.19-002:542.06 .
  • Велхнер М., Тодоровић Д., Пајић М., Стојанов И.: „Antimikrobial resistance of Salmonella spp isolated from poultry farms in southern Bačka and Srem region“, Тhe XVI International Symposium Feed Technology, октобар 2014. Нови Сад, зборник радова ст. 57, ISBN 978-86-7994-042-1.
  • Велхнер М., Козодеровић Г., Миланов Д., Тодоровић Д., Сувајџић Љ.,: „World wide spread of Salmonella enterica serotypes, harboring different mechanisms of resistance“,Тhe XVI International Symposium Feed Technology, октобар 2014. Нови Сад, зборник радова ст. 41, ISBN 978-86-7994-041-4.

Учешће у пројектима:

 Интернационални

„Вет 2011“, Српско Ветеринарско Друштво, руководилац пројекта др Зоран Катринка

Национални

„Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност производње“, евиденциони број 31011, руководилац пројекта проф. др Мирослав Ћирковић, научни саветник

Покрајински

„Изучавање механизама резистенције Escherichia coli и Salmonella spp. на антибиотике“ евиденциони број 114-451-1233/2014-01, руководилац пројекта др Дубравка Миланов, виши научни сарадник

COST action

„Eurnegvec–European network for neglected vectors and vector–borne infections“, руководилац пројекта др Сара Савић, научни сарадник

Учешће на научним симпозијумима:

– 6 међународних симпозијума
– 3 регионална симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:
– Српско ветеринарско друштво

 

Учешће на обукама:

– Болница за мале животиње и кућне љубимце „Болница за живали“, Постојна, Словенија, септембар 2011.

– Фарма свиња „Неопланта доо“ Ченеј, Нови Сад, јул 2012.

– Финансирање истраживачко развојних пројеката из средстава европске уније, Привредна комора, Београд, 10.10.2013.

 

Страни језици:

Енглески-активно

Остале способности:
– Добро познавање рада на рачунару (M. Office, напредни корисник интернета)
– Смисао за тимски рад
– Возачка дозвола »Б« категорије

Тренутна позиција:

– истраживач приправник на одељењу за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију