др Госпава Лазић, научни сарадник

GogaL

Контакт:

Телефон: 021 4895 321

E-mail: goga@niv.ns.ac.rs;
gospaval@gmail.com

 

Датум рођења: 1982. Сремска Митровица

Образовање: 

Основне студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департман за биологију и екологију, 2009. Тема дипломског рада: “Изолација и идентификација анималних херпесвируса на култури ћелија“. Мастер студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департман за биологију и екологију, 2010-2011. Докторске студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду, Департман за биологију и екологију, 2011-2016. Тема докторске дисертације: „Присуство и раширеност вируса животиња и људи у површинским водама Војводине“.

Научна област: микробиологија, вирусологија

Научна звања:
– 2011. истраживач приправник
– 2014. истраживач сарадник
– 2017. научни сарадник

Основна истраживачка интересовања:
Ветеринарска вирусологија, вирусологија животне средине.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

 • детекција вируса у животној средини и код дивљих животиња;
 • детекција вирусних болести животиња молекуларним дијагностичким тестовима (PCR, RT-PCR, real-time PCR);
 • векторске болести (молекуларне и класичне лабораторијске серолошке методе)
 • детекција вирусних болести животиња класичним лабораторијским методама
 • молекуларна карактеризација вируса животне средине, животиња, и хране.

Избор публикација:

 1. Escribano-Romero E., D Lupulović D., Merino-Ramos T., Blazquez A.B.,  Lazić G., Lazic S., Saiz J.C., Petrović T.: West nile virus serosurveillance in pigs, Wild boars, and roe deer in Serbia. Veterinary Microbiology, 176, 365-369, 2015. M 21 8,0
 2. Petrović T., Blazquez A., Lupulović D., Lazić G., Escribano-Romero E., Fabijan D., Kapetanov M., Lazić S., Saiz J.: Monitoring West Nile virus (WNV) infection in wild birds in Serbia during 2012: first isolation and characterisation of WNV strains from Serbia. Eurosurveillance, ISSN 1560-7917, 18, 44, 1-8, 2013. M 21 8,0
 3. Lazić G., Grubač S., Lupulović D., Bugarski D., Lazić S., Knežević P., Petrović T.: Presence of Human and Animal Viruses in Surface Waters in Vojvodina Province of Serbia. Food and Environmental Virology, 7, 149-158, 2015. M 22 5,0
 4. Lazić S., Lupulović D., Polaček V., Valčić M., Lazić G., Pašagić E., Petrović T.: Detection of equine arteritis virus in the semen of stallions in the Republic of Serbia. Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 65 (4), 557-567, 2015. M 22 5,0
 5. Petrić D., Petrović T., Hrnjaković Cvjetković I., Zgomba M., Milošević V., Lazić G., Ignjatović Ćupina A., Lupulović D., Lazić S., Dondur D., Vaselek S., Živulj A., Kisin B., Molnar T., Janku Dj., Pudar D., Radovanov J., Kavran M., Kovačević G., Plavšić B., Jovanović Galović A., Vidić M., Ilić S., Petrić M. West Nile virus ‘circulation’ in Vojvodina, Serbia: Mosquito, bird, horse and human surveillance. Molecular and Cellular Probes (2016), doi: 10.1016/j.mcp.2016.10.011. In Press, Accepted Manuscript, Available online 21 October 2016. M 23 3,0
 6. Petrović T., Lazić S., Lupulović D., Lazić G., Bugarski D., Vidanović D., Stefan-Mikić S., Milošević V., Hrnjaković-Cvjetkovi I., Petrić D.: Serological Study on WNV Presence in Horses in Vojvodina after the Human Outbreak in Serbia in 2012, Archives of biological sciences, 2013, ISSN 0354-4664, 66, 2, 473-481, 2014. M 23 3,0
 7. Petrović T., Šekler M., Petrić D., Lazić S., Debeljak Z., Lazić G., Ignjatović Ćupina A., Plavšić B.: Program monitoringa na bolest Zapadnog Nila u 2015.godini. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2015. M84 3,0
 8. Petrović T., Lazić S., Lupulović D., Bugarski D., Lazić G., Savić S., Milovanović A.: Molekularna metoda dijagnostike: reverzna transkripcija – lančana reakcija polimeraze (RT-PCR tehnika) za dokazivanje prisustva genoma virusa virusne dijareje goveda. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2014. M 85 2,0
 9. Petrović T., Lazić S., Lupulović D., Bugarski D., Lazić G., Živoslav G., Tomislav B.: Molekularna metoda dijagnostike: lančana reakcija polimeraze (PCR tehnika) za dokazivanje prisustva genoma goveđeg herpesvirusa 1. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2014. M 85 2,0
 10. Lazić G., Grubač S., Bugarski D., Lupulović D., Lazić S., Knežević P., Petrović T.: Viruses in environment: Situation in Vojvodina province of Serbia .Proceedings, First International Symposium of Veterinary Medicine ‘One Health – New Challenges’ (ISVM2015), Vrdnik, May 21-23, 2015, editor in chief Tamaš Petrović, Novi Sad, Scientific Veterinary Institute ‘Novi Sad’, 2015, 295-300, ISBN 9978-86-82871-36-1. М 33 1,0
 11. Lazić G., Grubač S., Bugarski D., Lupulović D., Lazić S., Knežević P., Petrović T.: Detection of Viruses in Water Environments in Serbia.Proceedings, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference Belgrade, Serbia, 17-19 September, 2015, Beograd, IWA, 122-129 М 33 1,0
 12. Lazić G., Lupulović D., Grubač S., Lazić S., Petrović T.: Human and animal viruses detection in surface waters in Serbia = Utvrđivanje prisustva humanih i animalnih virusa u površinskim vodama u Srbiji.Environmental protection of urban and suburban settlements:Proceedings, XVII International Eco-Conference, 25-28th September 2013, Novi Sad, project editor Nikola Aleksić, Ecological Movement of Novi Sad, 2013, Str.137-145, ISBN 978-86-83177-47-9 М 33 1,0

Међународни пројекти:

1. COST Action Proposal OC-2016-2-21778 “Aedes Invasive Moquitoes COST ACTION “. Руководилац пројекта: Prof Alessandra della Torre, Universita di Roma Sapienza, Rome, Italy.

2. COST Action CA15116 (2015-2019) „Understanding and combating African Swine Fever in Europe (ASF-STOP)“. Руководилац пројекта: проф. др Dr Dolores Gavier-Widen, National Veterinary Institute (SVA), Uppsala, Sweden. Период реализације 2015-2019. године.

3. COST Action FA1408 (2014-2018) „A European Network of Foodborne Parasites (EURO-FBP)“. Руководилац пројекта: проф. др Lucy Robertson, Norwegian School of Veterinary Science, Department of Food Safety and Infection Biology, Section of Microbiology, Immunology and Parasitology, Осло, Норвешка. Период реализације 2014-2018. године.

4. COST Action FA1207 (2013-2017) „Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination“. Руководилац пројекта: Prof Paul Britton, The Pirbright Institute, Compton Laboratory, ComptonRG20 7NN Newbury, United Kingdom. Период реализације 2013-2017. године.

5. COST Action TD1303(2013-2017) „European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections (EurNegVec)“. Руководилац пројекта: Dr Andrei Mihalca, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, Румунија. Период реализације 2013-2017. године.

6. Билатерална сарадња Република Србија – Република Француска. Учесник из Француске – French Agency for food (ANSES). „Implement and harmonize the diagnostic procedures for notifiable horse viral diseases“. Период реализације: 2014-2015. године.

7.COST Action FA 0902 (2009-2013) „Understanding and combating porcine reproductive and respiratory syndrome in Europe“. Руководилац пројекта: др Tahar AIT-ALI,  University of Edinburgh, Roslin Institute and Royal (Dick) School of Veterinary Studies Roslin biocentre Midlothian, Edinburgh, United Kingdom. Период реализације 2009-2013. године.

Национални пројекти:
Пројекти Министарства за науку и технологију Републике Србије

1. „Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонотских агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине“. Пројекат бр: ТР31084, координатор др Тамаш Петровић (2011-2016).

Обуке:

Training School „Diagnostic of Equine Arteritis Virus, Equine Infectious Anemia Virus and Equine Herpes Viruses by RT-qPCR and PCR as discribed in OIE chapter 2.5.10“. ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety), 30.11.-05.12.2015, Dosule, Caen, Francuska.

• Training School 4 (WG1): Vector-borne diseases and One Health, COST Action TD1303- „EURNEGVEC-European Network for Neglected Vectors and Vector-Borne Infections“. Delta Dunava, Rumunija 05.07-20.07.2015.

• COST Action FA1207: Towards Control of Avian Coronaviruses: Strategies for Diagnosis, Surveillance and Vaccination 05-07.05.2015. Uppsala, Stockholm, Sweden.

• Training School – Determinacija komaraca i Real-Time RT-PCR detekcija West Nile Virus-a, u okviru projekta “MediLabSecure” 08-12.06.2015. Poljoprivredni fakultet Novi Sad.

• COST kratkoročna misija (STSM ) i trening kurs – Analiza i interpretacija sekvenci PRRS virusa, Nacionalni Veterinarski institut, Tehnički univerzitet u Danskoj (DTU), Kopenhagen, Danska, 18-25.08.2013.

• Dijagnostika PRRS virusa – trening kurs, Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Hrvatska, 24-25. septembar 2012.

Стручна обука за припрему, техничко извођење и очитавање резултата молекуларних и дијагностичких техника ПЦР и РТ-ПЦР. Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад.

• Припрема правних субјеката за надзор инспекције за заштиту животне средине у области управљања отпадом – 17.12.2015, Форум медиа, Београд.

• Управљање хемикалијама-Законске обавезе. 31.10.2015, ИЕД, Београд.

• Управљање опасним отпадом у радним и производним организацијама. МНГ центар, Београд, 09.04.2014.

• Управљање отпадом у радним и производним организацијама. МНГ центар, Београд, 21.02.2014.

• Испитивање хране за животиње на присуство протеина анималног порекла класичном микроскопијом 07.11.15.-21.11.15. Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад.

• Испитивање хране за животиње на присуство протеина анималног порекла класичном микроскопијом 17.11.14.-16.07.15. Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад.

Професионално искуство:
– од 2011. до данас – Одељење за вирусолoгију, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”

Чланство у научним и стручним асоцијацијама:
• Удружење микробиолога Србије
• Српско друштво за заштиту вода

Остале способности:
– енглески језик, активно
– возачка дозвола Б категорије