Potpisan Protokol o uspostavljanju naučno tehnološke saradnje

Dana 16.10.2017-godine Naučni Institut za veterinarstvo „Novi Sad“ je potpisao Protokol o uspostavljanju naučne, stručne i tehnološke saradnje sa Institutom FGBI “ARRIAH” iz Vladimira, kao jednom od referentnih institucija u oblasti veterinarske medicine i kontrole zdravlja životinja u Ruskoj Federaciji. Potpisani Protokol otvara mogućnosti uzajamne saradnje i zajedničkih nastupanja u delu kako naučnoistraživačkog, tako i stručnog rada u oblasti veterinarske medicine i biotehnologije. Protokolom su predviđeni zajednički projekti i zajedničko konkurisanje i učešće na međunarodnim projektima, zajednička istraživanja, uzajamna razmena istraživača, dijagnostičkog materijala i metoda, zajednički razvoj dijagnostičkih metoda, publikovanje radova, učešća i organizacije simpozijuma i drugo…