Потписан Протокол о успостављању научно технолошке сарадње

Дана 16.10.2017-године Научни Институт за ветеринарство „Нови Сад“ је потписао Протокол о успостављању научне, стручне и технолошке сарадње са Институтом FGBI “ARRIAH” из Владимира, као једном од референтних институција у области ветеринарске медицине и контроле здравља животиња у Руској Федерацији. Потписани Протокол отвара могућности узајамне сарадње и заједничких наступања у делу како научноистраживачког, тако и стручног рада у области ветеринарске медицине и биотехнологије. Протоколом су предвиђени заједнички пројекти и заједничко конкурисање и учешће на међународним пројектима, заједничка истраживања, узајамна размена истраживача, дијагностичког материјала и метода, заједнички развој дијагностичких метода, публиковање радова, учешћа и организације симпозијума и друго…