Јелена Бабић, ДВМ – мастер

Контакт:


Телефон: 021 4895 371
Мобилни: 064 818 54 74
E-mail: jelenababic@niv.ns.ac.rs

 

Јелена Бабић, ДВМ- мастер, истраживач сарадник

Датум рођења: 08.06.1988. године у Книну

Научна област: Биотехничке науке, Ветеринарство, Безбедност хране

Образовање:

 • Основне студије завршила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2011. године
 • Мастер рад на тему “Утицај броја спора Nosema apis/ ceranae на развој пчелињег друштва” одбранила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2012. године
 • Докторске студије на Факултету ветеринасрке медицине, Универзитета у Београду – 3. година

Државни испит:

 • 2013. године

Број лиценце:

3367

Научна звања:

 • 2013. године – истраживач приправник
 • 2014. године – истраживач сарадник

Професионално искуство:

 • од децембра 2011. до априла 2013. године (приправник у ветеринарској амбуланти „БМВ“, Темерин)
 • од априла 2013. године до данас (Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад)

Основна истраживачка интересовања:

 • Безбедност хране- процесна хигијена, технологија производње, паразитологија, микробиологија, органолептика и присуство резидуа намирница анималног порекла
 • Савремене методе у дијагностици контроле намирница анималног порекла
 • Болести пчела

Главне свакодневне и истраживачке активности:

 • Органолептичка испитивања намирница анималног порекла
 • Микробиолошка испитивања намирница анималног порекла
 • Испитивање присуства резидуа намирница анималног порекла
 • Паразитолошка испитивања намирница анималног порекла
 • Оцена резултата намирница анималног порекла
 • Дијагностика болести пчела- клиничка и лабораторијска

Избор публикација (5-10):

 1. Babic Jelena (2010): The importance of early detection American foulbrood”, Proceedings of students scientific papers, Vipusk 17, Moscow 2011, 429-432, II price
 2. Petrovic J, Babić J, Jaksic S, Kartalovic B, Ljubojevic D, Cirkovic M. (2016): Fish Product-Borne Histamine Intoxication Outbreak and Survey of Imported Fish and Fish Products in Serbia, J Food Prot. 2016 Jan;79(1):90-4. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-15-190
 3. Kartalovic B, Novakov N, Mihaljev Ž, Petrović J, Prica N, Babić J, Ćirković M (2016): Organochlorine pesticides in canned tuna i sardines on the Serbian market. Food Additives Contaminants: Part B, ISSN 1939-3210, 9, In press.
 4. Kartalović B, Babić J, Prica N, Živkov-Baloš M, Jakšić S, Mihaljev Ž, Ćirković M (2015): The presence of lindane in different types of honey in the Pannonian region, Bulgarian Journal of Agricultural Science, ISSN 1310-0351, 21, Supplement 1, 208-212
 5. Babić J, Kartalović B, Petrović J, Okanović Đ, Božić B, Pelić M, Ćirković M (2015): Ecological safe production of smoked common carp meat. „One Health – New Challenges“, First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015), Proceedings 142 – 147
 6. Babić J, Savić S, Ćirković M, Stojanov I, Pihler I, Plavša N (2015): The unusual colony losses in the region of Vojvodina. „One Health – New Challenges“, First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015), Proceedings 306 – 311
 7. Babić J., Petrović J., Kartalović B., Pelić M., Jakšić S., Ćirković M. (2015): The importance of border inspection in control histamine poisoning from canned tuna, Conference Proceedings 7th International conference “WATER & FISH”, 165-170
 8. Babić J (2014): Kvalitet meda u prometu, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, ISBN 978-86-82871-33-0
 9. Apić J, Ljubojević D, Prica N, Jakšić S, Ratajac R, Babić J, Živkov-Baloš M (2015): Antibiotic residues in honey samples collected within one year period in AP Vojvodina, Serbia Contemporary Agriculture, 64 (3-4)262-267
 10. Ćirković M, Okanović Đ, Kartalović B, Pelić M, Ljubojević D, Petrović J, Babić J, Mažić Z (2015): Tehnološki postupak proizvodnje dimnjenog mesa šarana na ekološki način, Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo.
 11. Okanović Đ, Ćirković M, Ljubojević D, Petrović J, Babić J, Pelić M, Kartalović B (2014): Tehnološki postupak proizvodnje barenih kobasica od mesa šarana. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo.

Учешће у пројектима:

 • Научно-истраживачки пројекат: Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитка и економичност производње- TР 31011 (2011 – 2014), који се финансира од стране Министарства просвете и науке Републике Србије
 • Едукатор на пројекту прекограничне сарадње са Хрватском: “PANONIAN BEE- increasing of competitiveness of beekeepers in the Cross-border Area” који се финансира из ИПА фонда
 • Kраткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2014. години: “Детерминација резидуа антибиотика у меду применом скрининг метода и методе течна хроматографија високих перформанси (HPLC)“ који се финансира Покрaјински секретaријaт зa нaуку и технолошки рaзвој

Учешће на научним симпозијумима:

 • 10 међународних  националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:

 • члан Ветеринарске Коморе
 • члан Удружења микробиолога Србије

Остале способности:

 • енглески језик: активно
 • немачки језик: пасивно
 • француски језик: пасивно
 • Microsoft Office, e-mail, Internet, Windows
 • Возачка дозвола „Б“ категорије

Тренутна позиција:

 • Заменик шефа Одељења за микробиолошка и сензорска испитивања намирница