dr Jelena Apić

ApicJelena

dr  sci. vet. med. Jelena Apić,naučni saradnik
Odeljenje za redrodukciju domaćih životinja
Kontakt:
Telefon: 021 4895 319
Mobilni: 064 81 85 421
E-mail: jelena.a@niv.ns.ac.rs
Preuzmi: Lista publikacija

Godina i mesto rođenja: 1983. godine u Novom Sadu, Republika Srbija.

Naučna oblast: reprodukcija domaćih životinja.

Osnovna istraživačka interesovanja:
Istraživačka interesovanja usmerena su ka ispitivanju kvaliteta sperme priplodnjaka sofisticiranim laboratorijskim metodama, kao i ispitivanje uticaja različitih genetskih i paragenetskih faktora koji utiču na kvalitet sperme. Kroz ova istraživanja takođe se prati i fertilitet plotkinja različitih vrsta domaćih životinja, a sve u cilju boljih reproduktivnih rezultata domaćih životinja u intenzivnim uslovima proizvodnje.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:

  • Kontrola kvaliteta semena sofisticiranim laboratorijskim metodama (protočnom citometrijom, CASA (kompjuterska analiza semena), cito-morfološka ispitivanja);
  • Progesteronski test iz punog mleka od krava;

Obrazovanje:
Osnovne studije na Poljoprivrednom fakultetu, smer veterinarska medicina, Univerziteta u Novom Sadu 2009. sa prosečnom ocenom 8,32.
Magistarska teza na Poljoprivrednom fakultetu, Departman za veterinarsku medicinu Univerziteta u Novom Sadu 2010. godine sa prosečnom ocenom 10,0.- Infektivna i neinfektivna etiologija infertiliteta krmača
Doktorska disertacija na Poljoprivrednom fakultetu, Departman za veterinarsku medicinu Univerziteta u Novom Sadu 2015. – Uticaj sadržaja proteina u spermalnoj plazmi na parametre razređene sperme nerasta in vitro i fertilitet veštački osemenjenih krmača

Naučna zvanja:
– 2010. istraživač pripravnik
– 2011. istraživač saradnik(reizbor 2015)
– 2016. naučni saradnik

Profesionalno iskustvo:
– od maja 2010. do septembra 2011. – Odeljenje za ispitivanje namirnica animalnog porekla, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”
– od septembra 2011. do juna 2014. – Odeljenje za mikrobiološka i senzorska ispitivanja namirnica, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”
– od juna 2014. do danas – Odeljenje za reprodukciju, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”

 Učešće na naučnim simpozijumima:

– 20 međunarodnih skupova,

– 9 nacionalnih skupova.

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

– Veterinarska komora Srbije.

Ostale sposobnosti:

  • Dobro znanje engleskog jezika i služi se španskim jezikom
  • Dobro poznavanje rada na računaru (M. Office)
  • Smisao za timski rad,
  • Vozačka dozvola „B“ kategorije.

Trenutna pozicija:

  • Saradnik na Odeljenju za redrodukciju domaćih životinja