др Јелена Апић

ApicJelena

др  сци. вет. мед. Јелена Апић,научни сарадник
Одељење за редродукцију домаћих животиња
Контакт:
Телефон: 021 4895 319
Мобилни: 064 81 85 421
Е-mail: jelena.a@niv.ns.ac.rs
Преузми: Листа публикација

Година и место рођења: 1983. године у Новом Саду, Република Србија.

Научна област: репродукција домаћих животиња.

Основна истраживачка интересовања:
Истраживачка интересовања усмерена су ка испитивању квалитета сперме приплодњака софистицираним лабораторијским методама, као и испитивање утицаја различитих генетских и парагенетских фактора који утичу на квалитет сперме. Кроз ова истраживања такође се прати и фертилитет плоткиња различитих врста домаћих животиња, а све у циљу бољих репродуктивних резултата домаћих животиња у интензивним условима производње.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

  • Контрола квалитета семена софистицираним лабораторијским методама (проточном цитометријом, CASA (компјутерска анализа семена), цито-морфолошка испитивања);
  • Прогестеронски тест из пуног млека од крава;

Образовање:
Основне студије на Пољопривредном факултету, смер ветеринарска медицина, Универзитета у Новом Саду 2009. са просечном оценом 8,32.
Магистарска теза на Пољопривредном факултету, Департман за ветеринарску медицину Универзитета у Новом Саду 2010. године са просечном оценом 10,0.- Инфективна и неинфективна етиологија инфертилитета крмача
Докторска дисертација на Пољопривредном факултету, Департман за ветеринарску медицину Универзитета у Новом Саду 2015. – Утицaj сaдржaja прoтeинa у спeрмaлнoj плaзми нa пaрaмeтрe рaзрeђeнe спeрмe нeрaстa in vitro и фeртилитeт вeштaчки oсeмeњeних крмaчa

Научна звања:
– 2010. истраживач приправник
– 2011. истраживач сарадник(реизбор 2015)
– 2016. научни сарадник

Професионално искуство:
– од маја 2010. до септембра 2011. – Одељење за испитиванје намирница анималног порекла, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
– од септембра 2011. до јуна 2014. – Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”
– од јуна 2014. до данас – Одељење за репродукцију, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”

 Учешће на научним симпозијумима:

– 20 међународних скупова,

– 9 националних скупова.

Чланство у научним и стручним удружењима:

– Ветеринарска комора Србије.

Остале способности:

  • Добро знање енглеског језика и служи се шпанским језиком
  • Добро познавање рада на rачунару (M. Office)
  • Смисао за тимски рад,
  • Возачка дозвола „Б“ категорије.

Тренутна позиција:

  • Сарадник на Одељењу за редродукцију домаћих животиња