Bojana Prunić dr. vet. master

BojanaP

Kontakt:
Telefon: 021 4895 346
Mobilni: 064 818 54 80
E-mail: bojana@niv.ns.ac.rs

dr vet. med. Bojana Prunić istraživač saradnik

Datum rođenja: 12.02.1983.

Naučna oblast: Mikrobiologija

Obrazovanje:

Osnovne studije na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, Departman za veterinarsku medicinu u Novom Sadu, 2008.

Master rad na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, Departman za veterinarsku medicinu u Novom Sadu, 2009.- “Etiologija, klinička slika i mere preventive mikotoksikoze goveda”

Doktorska disertacija – u toku 2009.

Naučna zvanja:

– 2010 istraživač pripravnik

– 2012 istraživač saradnik

Profesionalno iskustvo:

– od 2009. – do 2011. Odeljenje za ispitivanje hrane za životinje, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad

– od 2011. do danas – Odeljenje za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad

Naučno-istraživačka delatnost:

Objavila preko 12 naučnih i stručnih radova

Učešće u 2 nacionalna projekta

Osnovna istraživačka interesovanja:

Veterinarska klinička bakteriologija, mikrobiološki kvalitet stočne hrane.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:

Očitavanje rezultata i izrada izveštaja o izvršenim ispitivanjima za sve metode pregleda hrane za životinje na mikrobiološku ispravnost;

Implementacija, sprovođenje i održavanje sistema kvaliteta u oblasti mikrobiološkog ispitivanja hrane za životinje;

Organizacija procesa rada u oblasti mikrobiološkog ispitivanja hrane za životinje;

Izvođenje metoda za identifikaciju klinički relevantnih bakterija i očitavanje rezultata;

Očitavanje i tumačenje rezultata ispitivanja osetljivosti kliničkih izolata bakterija na antibiotike.

Izbor publikacija (5-10):

Kapetanov M., Orlić D., Potkonjak D., Živkov-Baloš M., Mihaljev Ž., Prunić B.: Trovanje živine nedovoljno termički obrađenim sojinim proizvodima i mogućnost preveniranja. 2nd Workshop FEDD-TO-FOOD FP/REGPOT-3 [i] XIV International Symposium Feed Technology, Novi Sad, 19-21 October, 2010, editor Jovanka Lević, Proceedings, str. 242-243, Novi Sad, Institut za prehrambene tehnologije, 2010 (srpeng)

Kapetanov M., Potkonjak D., Milanov D., Stojanov I., Živkov-Baloš M., Prunić B.: Investigation of dissemination of aspergillosisi in poultry and possible control measures. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, ISSN 0352-4906, str. 269-278, 2011 (eng)

Jakšić S., Abramović B., Prunić B., Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Jajić I., Despotović V., Bjelica L.: Incidence of aflatoxins and fumonisins in cereal food from Serbian market. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, ISSN 2068-9551, Str. 108-112, 2011 (eng)

Košarčić S., Novaković D., Kovačević M., Plavša N., Prunić B.: Kompostiranje sporednih proizvoda animalnog porekla u zatvorenim reaktorima – biovatorima. urednik Predrag Bogdanović, Međunarodna konferencija Otpadne vode i komunalni čvrsti otpad i opasni otpad, 02-05. april 2012. godine, Čačak, Str. 272-276, Beograd, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, 2012 (srp)

Milanov D., Prunić B., Košarčić S.: Outbreak of clinical Prototheca zopfii mastitis in a herd of dairy cows. The Forth Joint UNS-PSU International Conference on Bioscience [with topic] Biotechnology and Biodiversity – Step in the Future, Novi Sad, June 18-20, 2012, editors Mirjana Milošević … et al., Book of abstracts, Str. 192-196, Novi Sad, Institute of Field and Vegetable Crops, 2012 (eng)

Milanov D., Stojanović D., Prunić B., Čabarkapa I., Suvajdžić L.: Salmonella from animal feed: Biofilm forming abilities and antimicrobial susceptibility. XV International Symposium Feed Technology, [and] Feed to Food Cost Feed for Health Joint Workshop Novi Sad, 03-05 October, 2012, [editors Slavica Sredanović, Olivera Đuragić], Proceedings, Str. 209-216, Novi Sad, Institute of Food Technology, 2012 (eng)

Milanov D., Prunić B., Košarčić S., Aleksandar P.: O ređim uzročnicima mastitisa krava – Serratia marcescens. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 3-17, 2012 (srp)

Košarčić S., Kovačević M., Milanov D., Bugarski D., Prunić B., Plavša N.: Utvrđivanje genotoksičnosti voda na nekim lokalitetima za napajanje divljači u lovištima Vojvodine. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 19-25, 2012 (srp)

Projekti:

Nacionalni projkti:

Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

”Kontrola biohazardnih agenasa na farmama i primena biotehnoloških postupaka s ciljem da se redukuju rizici u sistemu proizvodnje bezbedne hrane i obezbedi neškodljivo uklanjanje animalnog otpada„ ; evidencioni broj: 20133;– rukovodilac projekta dr Branka Vidić. (2008.- 2011).

”Praćenje zdravstvenog stanja divljači i utvrđivanje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminacija životne „ ; evidencioni broj:– TR31084; rukovodilac projekta dr Tamaš Petrović. (2011-2015).

Učešće na naučnim simpozijumima:

– 1 nacionalnom simpozijumu

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

– Veterinarska komora Srbije

Ostale sposobnosti:

– Znanje enleskog jezika

– Dobro poznavanje rada na računaru (MS. Office)

Trenutna pozicija:

– Istraživač saradnik