Бојана Прунић др. вет. мастер

BojanaP

Контакт:
Телефон: 021 4895 346
Мобилни: 064 818 54 80
E-mail: bojana@niv.ns.ac.rs

др вет. мед. Бојана Прунић истраживач сарадник

Датум рођења: 12.02.1983.

Научна област: Микробиологија

Образовање:

Основне студије на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду, Департман за ветеринарску медицину у Новом Саду, 2008.

Мастер рад на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду, Департман за ветеринарску медицину у Новом Саду, 2009.- “Етиологија, клиничка слика и мере превентиве микотоксикозе говеда”

Докторска дисертација – у току 2009.

Научна звања:

– 2010 истраживач приправник

– 2012 истраживач сарадник

Професионално искуство:

– од 2009. – до 2011. Одељење за испитивање хране за животиње, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад

– од 2011. до данас – Одељење за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад

Научно-истраживачка делатност:

Објавила преко 12 научних и стручних радова

Учешће у 2 национална пројекта

Основна истраживачка интересовања:

Ветеринарска клиничка бактериологија, микробиолошки квалитет сточне хране.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

Очитавање резултата и израда извештаја о извршеним испитивањима за све методе прегледа хране за животиње на микробиолошку исправност;

Имплементација, спровођење и одржавање система квалитета у области микробиолошког испитивања хране за животиње;

Организација процеса рада у области микробиолошког испитивања хране за животиње;

Извођење метода за идентификацију клинички релевантних бактерија и очитавање резултата;

Очитавање и тумачење резултата испитивања осетљивости клиничких изолата бактерија на антибиотике.

Избор публикација (5-10):

Kapetanov M., Orlić D., Potkonjak D., Živkov-Baloš M., Mihaljev Ž., Prunić B.: Trovanje živine nedovoljno termički obrađenim sojinim proizvodima i mogućnost preveniranja. 2nd Workshop FEDD-TO-FOOD FP/REGPOT-3 [i] XIV International Symposium Feed Technology, Novi Sad, 19-21 October, 2010, editor Jovanka Lević, Proceedings, str. 242-243, Novi Sad, Institut za prehrambene tehnologije, 2010 (srpeng)

Kapetanov M., Potkonjak D., Milanov D., Stojanov I., Živkov-Baloš M., Prunić B.: Investigation of dissemination of aspergillosisi in poultry and possible control measures. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, ISSN 0352-4906, str. 269-278, 2011 (eng)

Jakšić S., Abramović B., Prunić B., Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Jajić I., Despotović V., Bjelica L.: Incidence of aflatoxins and fumonisins in cereal food from Serbian market. Journal of Agroalimentary Processes and Technologies, ISSN 2068-9551, Str. 108-112, 2011 (eng)

Košarčić S., Novaković D., Kovačević M., Plavša N., Prunić B.: Kompostiranje sporednih proizvoda animalnog porekla u zatvorenim reaktorima – biovatorima. urednik Predrag Bogdanović, Međunarodna konferencija Otpadne vode i komunalni čvrsti otpad i opasni otpad, 02-05. april 2012. godine, Čačak, Str. 272-276, Beograd, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, 2012 (srp)

Milanov D., Prunić B., Košarčić S.: Outbreak of clinical Prototheca zopfii mastitis in a herd of dairy cows. The Forth Joint UNS-PSU International Conference on Bioscience [with topic] Biotechnology and Biodiversity – Step in the Future, Novi Sad, June 18-20, 2012, editors Mirjana Milošević … et al., Book of abstracts, Str. 192-196, Novi Sad, Institute of Field and Vegetable Crops, 2012 (eng)

Milanov D., Stojanović D., Prunić B., Čabarkapa I., Suvajdžić L.: Salmonella from animal feed: Biofilm forming abilities and antimicrobial susceptibility. XV International Symposium Feed Technology, [and] Feed to Food Cost Feed for Health Joint Workshop Novi Sad, 03-05 October, 2012, [editors Slavica Sredanović, Olivera Đuragić], Proceedings, Str. 209-216, Novi Sad, Institute of Food Technology, 2012 (eng)

Milanov D., Prunić B., Košarčić S., Aleksandar P.: O ređim uzročnicima mastitisa krava – Serratia marcescens. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 3-17, 2012 (srp)

Košarčić S., Kovačević M., Milanov D., Bugarski D., Prunić B., Plavša N.: Utvrđivanje genotoksičnosti voda na nekim lokalitetima za napajanje divljači u lovištima Vojvodine. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 19-25, 2012 (srp)

Пројекти:

Национални пројкти:

Пројекти Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије

”Контрола биохазардних агенаса на фармама и примена биотехнолошких поступака с циљем да се редукују ризици у систему производње безбедне хране и обезбеди нешкодљиво уклањање анималног отпада„ ; евиденциони број: 20133;– руководилац пројекта др Бранка Видић. (2008.- 2011).

”Праћење здравственог стања дивљачи и утврђивање нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминација животне „ ; евиденциони број:– ТР31084; руководилац пројекта др Тамаш Петровић. (2011-2015).

Учешће на научним симпозијумима:

– 1 националном симпозијуму

Чланство у научним и стручним удружењима:

– Ветеринарска комора Србије

Остале способности:

– Знање енлеског језика

– Добро познавање рада на rачунару (MS. Office)

Тренутна позиција:

– Истраживач сарадник