НОВО ИЗДАЊЕ АРХИВА ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ БР.9., ВОЛ. 2., ЗА 2016 ГОДИНУ

Научни иститут за ветеринарство “Нови Сад” издао је НОВУ свеску часописа

Архива ветеринарске медицине,

(број 9., волумен број 2), за 2016. годину.

 Радове у целости можете погледати на страници:

Архива ветеринарске медицине (#9).