dr Ivan Pušić

ivanp

Kontakt:

Telefon: 021-4895-380
Mobilni:
064-818-54-25
E-mail: ivan@niv.ns.ac.rs

dr Ivan Pušić, Naučni saradnik

Rođen 28.12.1970. godine u Zrenjaninu, opština Zrenjanin, Republika Srbija.

Naučna oblast: Zaštita zdravlja preživara i kopitara

Obrazovanje:

Diplomirao na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine, sa prosečnom ocenom 8,75

Magistarski rad odbranio je 2005. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu pod naslovom: Epizootiološke karakteristike Morbus Aujeszky (MA) na području Vojvodine i pojava bolesti kod mesojeda.

Izbor u zvanja:

za istraživača pripravnika, 2001. godine,

za istraživača saradnika 2006. godine.

Radno angažovanje:

– od 1998. do 1999. veterinar pripravnik na farmi goveda u “Agrovet” Melenci,

– od 06.2000. do 12.2000. veterinar, šef ambulante Elemir, Veterinarska stanica Zrenjanin,

– od 12.2000. do danas veterinar saradnik na Odeljenju za epizootiologiju i zaštitu zdravlja preživara i kopitara Naučnog instituta za veterinarstvo “Novi Sad”, Novi Sad

Naučno-istraživački rad:

Objavio preko 20 naučnih radova

Učestvovao na izradi 2 naučno-istraživačka projekta

Znanje stranih jezika:

engleski, aktivno