др Иван Пушић

ivanp

Контакт:

Телефон: 021-4895-380
Мобилни:
064-818-54-25
E-mail: ivan@niv.ns.ac.rs

др Иван Пушић, Научни сарадник

Рођен 28.12.1970. године у Зрењанину, општина Зрењанин, Република Србија.

Научна област: Заштита здравља преживара и копитара

Образовање:

Дипломирао на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду 1997. године, са просечном оценом 8,75

Магистарски рад одбранио је 2005. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду под насловом: Епизоотиолошке карактеристике Morbus Aujeszky (MA) на подручју Војводине и појава болести код месоједа.

Избор у звања:

за истраживача приправника, 2001. године,

за истраживача сарадника 2006. године.

Радно ангажовање:

– од 1998. до 1999. ветеринар приправник на фарми говеда у “Агровет” Меленци,

– од 06.2000. до 12.2000. ветеринар, шеф амбуланте Елемир, Ветеринарска станица Зрењанин,

– од 12.2000. до данас ветеринар сарадник на Одељењу за епизоотиологију и заштиту здравља преживара и копитара Научног института за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад

Научно-истраживачки рад:

Објавио преко 20 научних радова

Учествовао на изради 2 научно-истраживачка пројекта

Знање страних језика:

енглески, активно