др Сандра Јакшић

Контакт:

Телефон: 021 4895 363
Мобилни: 064 818 54 66
E-mail: sandra@niv.ns.ac.rs


др Сандра Јакшић
 научни сарадник

Датум рођења: 02.12.1974.

Научна област: биотехничке науке-ветеринарство-безбедност хране

Образовање:

 • основне студије: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 1999.
 • магистарска теза: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 01.11.2004. – “Прилог хроматографском одређивању фумонизина B1 i B2 у кукурузу”
 • докторска дисертација: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, 02.02.2015. – “Прилог одређивању и распрострањеност фумонизина у житарицама и лековитом биљу у Србији”

Научна звања:

– 2000 истраживач приправник

– 2005 истраживач сарадник

– 2015 научни сарадник

Професионално искуство:

 • од 11.10.1999. до 26.10.2000. приправник на Одељењу за испитивање сточне хране, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, у Новом Саду
 • од 2000. до 2005. истраживач-приправник на Одељењу за испитивање сточне хране, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, у Новом Саду.
 • од 2005 до 2015. истраживач-сарадник на Одељењу за испитивање сточне хране, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, у Новом Саду.
 • oд 2015 до данас научни сарадник на Одељењу за испитивање квалитета намирница и хране за животиње, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, у Новом Саду.

Научно-истраживачка делатност:

Објавила преко 80 научних и публикација

Учешће у 2 национална научна пројекта

Основна истраживачка интересовања:

Аналитичко одређивање токсичних супстанци(микотоксини, пестициди, токсични елементи), безбедност намирница анималног порекла и хране за животиње, аналитичке методе као што су: GC, HPLC, AAS, ICP.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

одређивање основних параметара квалитета хране за животиње класичним лабораторијским методама (метода тоталног сагоревања, спектрофотометрија, AAS);

испитивање здравствене исправности хране за животиње у погледу присуства микотоксина и токсичних елемената (TLC, ELISA, AAS);

увођење нових метода припреме узорка за брже и тачније одређивање контаминената хране за животиње (Систем за микроталасно разарање узорка, колоне за екстракцију на чврстој фази);

увођење нових метода за брже и тачније одређивање контаминената хране за животиње (HPLC, GC, ICP);

спровођење захтева стандард SRPS 9001:2001 i SRPS 17025:2006 у раду Института и праћење промена у стандардима, нових захтева, усавршавања и едукације особља;

главни интерес у раду: хемијске анализе хране за животиње, хроматографија, микотоксини, ЕЛИСА, ААС;

главни интерес у истраживању: микотоксини, пестициде, припреме узорка, HPLC, GC, ICP .

Избор публикација (5-10):

 • Vukavić T., Vojinović-Miloradov M., Pavkov S., Đilas S.: Pesticide residues and polychhlorinated bipheyls in human colostrum – Seasonal variations in Yugoslavia a decade later. Fresenius Environmental Bulletin, 215-218, 2003
 • Abramović B., Jakšić S., Mašić Z.: Liquid chromatographic determination of fumonisins B1 and B2 in corn samples after reusable immunoaffinity column clean-up. Journal of the Serbian Chemical Society, 899-910, 2005
 • Ćosić J., Vrandečić K., Jurković D., Abramović B., Jajić I., Jakšić S., Mycopopulation of cereals in Croatia, Chapter 4.1., E. Alexa, B. Abramović, J. Ćosić, (Eds.), Occurrence of fungi and mycotoxins in cereals and medicinal plants from Romania – Serbia – Croatia Area, 88-106, Timisoara, EUROBIT Publishing House, (2012).
 • Abramović B., Jakšić S., Jajić I., Despotović V., Šojić D., Jovanović Lj., Ćosić J., Vrandečić K., Jurković D., Co-occurrence of Fumonisins and Deoxynivalenol in Wheat and Corn Harvested in Serbia, Chapter 5, E. Alexa, B. Abramović, J. Ćosić, (Eds.), Occurrence of Fungi and Mycotoxins in Cereals and Medicinal Plants from Romania-Serbia-Croatia Area, EUROBIT Publishing House, Timisoara, (2012) 124.
 • Jakšić S., Abramović B., Jajić I., Živkov-Baloš M., Mihaljev Ž., Despotović V., Šojić D.: Co-occurrence of Fumonisins and Deoxynivalenol in Wheat and Maize Harvested in Serbia. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 1-7, 2012.
 • Jajić I., Krstović S., Glamočić D., Jakšić S., Abramović B.: Validation of an HPLC method for the determination of amino acids in feed. Journal of the Serbian Chemical Society, 78, 6, 839-850, 2013.
 • Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Ćupić Ž., Jakšić S.: Levels of some microelements and essential metals in different herbal teas in Serbia, Acta Poloniae Pharmaceutica, vol. 71 issue 3. 385-391, 2014.
 • Mihaljev Željko A., Ćupić Željko N., Živkov-Baloš Milica M., Jakšić Sandra M.: Levels of macroelements and toxic elements in herbal teas, , Hemijska industija, 69 (2) 143-153, 2015.DOI:10.2298/HEMIND130424029M
 • Jakšić S., Živkov-Baloš M., Mihaljev Ž., Mašić Z., Jajić I., Banić N., Abramović B.: Extraction without Organic Solvents in the Determination of Fumonisins B1, B2, and B3 in Maize by HPLC–FLD and ELISA Tests, Food Anal. Meth., 8: 1446-1455, 2015. DOI 10.1007/s12161-014-0030-5
 • Petrović J., Babić J., Jakšić S., Kartalović B., Ljubojević D., Ćirković M.: Fish Product-Borne Histamine Intoxication Outbreak and Survey of Imported Fish and Fish Products in Serbia, Journal of Food Protection, 79 (1), 90-94, 2016.

Пројекти:

Национални пројкти:

Пројекти Министарства науке и технологије Републике Србије

Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња , Пројекат бр.:31071; период реализације 2011-2014, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, руководилац пројекта др Миланов Дубравка

Развој метода праћења и уклањања биолошки активних супстанци у циљу унапређења квалитета животне средине. Нови Сад, Природноматематички факултет, 2011, ОН 142029, Руководилац пројекта проф. др Биљана Абрамовић.

Учешће на научним симпозијумима:

– 29 међународна симпозијума

– 11 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:

– Српско хемијско друштво

– Хемијско друштво Војводине

Обуке:

– Qualitas education Q14/ISO 17025- Measurement Uncertainty, Centar za obrazovanje, Beograd, 10-11.04.2003.

– Methods validation – Савез хемијских инжињера Србије  – AchE, 18.03.2009.

– Обука за интерне провериваче према ISO 19011, 08.04.2011. BIO VUKAZ, Научни институт за ветеринарство, Нови Сад.

– JRC, European Commission and Institute for Reference Materials and Measurements: Train Mic: Principles and application of metrology in chemistry, in cooperation with: the Republic of Serbia, Ministry of Economy and Regional Development, Directorate of Measures and Precious Metals, – 13.-15. 04.2011. Akreditaciono telo Srbije, Beograd.

– Twinning Project “Capacity Building of the Directorate for National Reference Laboratories,” ISO 17025 criteria – organization, management, quality systems, personnel, accommodation, equipment, supplies and services, testing methods, validation tests, sample processing, data management, reporting, subcontracting, complaint – 08.09.2011. Direktorat za nacionalne refrentne laboratorije, Beograd.
– Twinning Project “Capacity Building of the Directorate for National Reference Laboratories” workshop: Test and Measurement Uncertainty review GC / MS and LC / MS assay – 01.12.2011. Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd.

– „Accreditation-link in the chain of production of safe food and clean drinking water“, Representatives of the Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water Management and the Ministry of Health, ATS u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Udruženjem potrošača, Belgrade, 08.06.2012.

– Training in Metrology in Chemistry: Principles and application of metrology in chemistry, Organizator: Zavod za mere i dragocene metale i Akreditaciono telo Srbije, Beograd, 12-13.12.2012.

– Обука за интерне провериваче према ISO 17025, Организатор: Технолошки факултет, Нови Сад, 26-27.01.2013.

– Workshop “Analysis of food and feed contaminants – The legal and the scientific framework behind including method validation and measurement uncertainty”, European Commission Joint Research Centre Institute for Reference Materials and Measurements, Zagreb, Croatia, 24-26 September 2014.

– Mycotoxine in Various Food Matrix (Mikotoksini u različitim uzorcima hrane)  Dr Daniel McMillan, Sciex, prof. dr Rudolph Krska, IFA Tulin, Dr Jens Dahlmann, Sciex SuperLab, Beograd; prof dr Dragan Glamočić, savetnik predsednika vlade; Prof dr Feren Bagi, Poljoprivredni fakultet Novi Sad; NIV Srbije,  SuperLab Institut, Београд, 10.11.2015.

- Интерна контрола и верификација перформанси опреме у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2006 Савез хемијских инжењера Србије, Технолошко-металуршки факултет, Београд, 17-18.11.2015.

– Одређивање емергентних и WFD приоритетних загађујућих супстанци применом HPLC, Мрежа за едукацију и тренинг у јавним лабораторијама у области животне средине, 530554-TEMPUS -1-2012-1-SK-JPHES, Novi Sad 08.-12.02.2016.

Остале способности:

– Добро знање енлеског језика

– Добро познавање рада на rачунару (M. Office)

– Смисао за тимски рад

Тренутна позиција:

– Истраживач-сарадник у Одељењу за испитивање квалитета намирница и хране за животиње

Контакт:

др Сандра Јакшић научни сарадник
Научни институт за ветеринарство  “Нови Сад”
Руменачки пут 20
21000 Нови Сад, Србија

http://niv.ns.ac.rs/?p=290
sandra@niv.ns.ac.rs;
mobile: ++381 64 818 5466
tel 021 4895 363