др Диана Лупуловић

dianal

Контакти:

Телефон: 021-4895-322
Мобилни: 064-169-86-78
Е-mail: diana@niv.ns.ac.rs


др
сци. вет. мед. ДИАНА М. ЛУПУЛОВИЋ, научни сарадник

Рођена 12.03. 1971. године у Зрењанину, општина Зрењанин, Република Србија.

Научна област: Микробиологија-вирусологија

Образовање:
Дипромирала на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду 1997. године, са просечном оценом 8,16. Магистарски рад одбранила је 2007. године на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду, под насловом Испитивање хуморалног имунолошког одговора крмача после вакцинације инактивисаним вакцинама против парвовирозе свиња и перзистенције специфичних материјалних антитела код њихове прасади.

Радно ангажовање:
– од 1998. до 1998. ПКБ “Београд” Падинска скела – фарма говеда
– од 1998. до 1999. АД “Напредак” Стара Пазова
– од 2000. до данас Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Одељење за вирусологију

Избор у звања:
истраживач приправник, 2001. године
истраживач сарадник, 2007. године

Научно-истраживачки рад:
Ојавила преко 30 научних и стручних радова

Чланство у научним и стручним асоцојацијама:
Члан Српског ветеринарског друштва

Знање страних језика:
енглески, активно
румунски, пасивно