Suzana Vidaković, dr vet. med. – master


 
 
 
 

Suzana Vidaković, dr vet. med. – master,
istraživač pripravnik

Datum rođenja: 23.01.1988.

Naučna oblast: Biotehničke nauke, veterinarstvo, bezbednost hrane

Obrazovanje:

 • Osnovne studije – Poljoprivredni fakultet, Departman za veterinarsku medicinu, Novi Sad – 2014. godine
 • Master rad na temu “Nova saznanja o infekcijama životinja i ljudi izazvanim uzročnikom Clostridium difficile” odbranila na Departmanu za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu 2014. godine
 • Doktorske studije na Fakultetu veterinasrke medicine, Univerziteta u Beogradu

Naučna zvanja:

 • 2016. godine – istraživač pripravnik

Profesionalno iskustvo:

 • april 2015.- oktobar 2016. SZTR “Đurđević” klanica i prerada mesa
 • oktobar 2016. do mart 2017. – Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”- Odeljenje za imunološko-serološka ispitivanja
 • mart 2017. do danas – Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”- Odeljenje za mikrobiološka i senzorska ispitivanja namirnica

Osnovna istraživačka interesovanja:

 • bezbednost hrane, procesna higijena, tehnologija proizvodnje, parazitologija, mikrobiologija, organoleptika i prisustvo rezidua u namirnicama animalnog porekla
 • savremene metode u dijagnostici i kontroli namirnica animalnog porekla

Glavne svakodnevne i istraživačke aktivnosti:

 • Organoleptička ispitivanja namirnica animalnog porekla;
 • Mikrobiološka ispitivanja namirnica animalnog porekla;
 • Ispitivanja prisustva rezidua namirnica animalnog porekla;
 • Parazitološka ispitivanja namirnica animalnog porekla;
 • Ocena rezultata namirnica animalnog porekla;

Izbor publikacija (5 – 10):

 1. Babić, J. M., Kartalović, B. D., Škaljac, S., Vidaković, S., Ljubojević, D., Petrović, J. M., Ćirković, M., Teodorović, V. (2018). Reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons in common carp meat smoked in traditional conditions. Food Additives & Contaminants: Part B, 1-6.
 2. Babić J., Vidaković S., Bošković M., Nikolić A., Knežević S., Pelić M., Ljubojević-Pelić D. (2018) Uticaj klimatskih promena na bezbednost hrane u lancu od njive do trpeze, Ecologica, Vol. 25, No 90, 337-340.
 3. Vidaković S., Babić J., Glišić M., Pelić M., Knežević S., Pajić M., Ljubojević-Pelić D. (2018) Stop salmonelozi u vrtićima poreklom iz hrane, Ecologica, Vol. 25, No 90, 2018, 355-358.
 4. Jakšić, S. M., Mihaljev, Ž. A., Kartalović, B. D., Babić, J. B., Vidaković, S. L., & Baloš-Živkov, M. M. (2018). Evaluation of ELISA tests as screening methods for determination of antibiotics and sulfonamides in honey. Food and Feed Research, 45(1),
 5. 5. Vidaković S., Babić J., Knežević S., Pelić M., Jakšić S., Kartalović B., Živkov-Baloš M. (2017) Label analysis of Serbian honey: what does (not) the label tell us, Arhiv veterinarske medicine, 10, 2, 45-51.
 6. Knežević S., Pajić M., Petrović A., Vidaković S., Babić J., Živkov-Baloš M., Pušić I., Savić S., Stojanov I. (2017) Dermanyssus gallinae – overview: life cycle, morphology, prevalence and control measures in poultry farms, , Arhiv veterinarske medicine, 10, 2, 53-62.
 7. Babić J., Ćirković M., Teodorović V., Novakov N., Kartalović B., Ljubojević Pelić D., Pelić M., Vidaković S., Okanović S.: Uticaj aktivnog uglja, zeolita i šljunka na smanjenje koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) kod proizvodnje toplo dimljenog šarana.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2017.
 8. Ćirković M., Ljubojević Pelić D., Novakov N., Pelić M., Bugarski D., Babić J., Vidaković S.: Model praćenja eustrongiloza kod plemenitih grabljivica (som, smuđ i štuka) na ribnjacima i otvorenim vodama.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2017.
 9. Okanović Đ., Ćirković M., Ljubojević Pelić D.,Novakov N., Pelić M., Babić J., Vidaković S.: Barena kobasica od mesa šarana. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2017.

Učešće u projektima:
Nacionalni projekti:
Projekat Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije

 • Istraživanje farmakoloških karakteristika antimikrobnih agenasa, uvođenje novih tehnoloških rešenja i alternativnih metoda profilakse s ciljem da se poboljša kontrola infektivnih oboljenja domaćih životinja, TR31071; rukovodilac projekta dr Dubravka Milanov
 •  Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine, TR31084; rukovodilac projekta dr Tamaš Petrović

Obuke:

 • HALAL sertifikat
 • Obuka za interne proverivače SRPS ISO 9001:2015 i ISO 19011
 • Obuka za interne proverivače SRPS ISO 14001:2015 i ISO 19011
 • Interne provere prema OHSAS 18001 i ISO 19011
 • Standard ISO/IEC 17025:2017
 • COST-STSM-TD1303-36428, Cluj Napoca (Rumunija), 20.02.-10.03.2017

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

 • član Veterinarske Komore Srbije

Poznavanje stranog jezika:

 • norveški jezik
 • engleski jezik

Ostale sposobnosti:

 • Dobro poznavanje rada na računaru  (M. Office)
 • Smisao za timski rad
 • Vozačka dozvola B kategorije

Kontakt:

Suzana Vidaković, dr vet. med.-master
Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“
Rumenački put 20
21000 Novi Sad, Srbija

Mobilni: 064 818 54 49
E-mail: suzana@niv.ns.ac.rs
Internet: http://niv.ns.ac.rs/?p=2612