Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер

Контакт:


Телефон: 021 4895 330
Мобилни: 064 818 54 49
E-mail: suzana@niv.ns.ac.rs

 

Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер, истраживач приправник

Датум рођења: 23.01.1988.

Научна област: микробиологија и инфективне болести

Образовање:

 • Основне студије – Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину, Нови Сад – 2014. године
 • Мастер рад на тему “Нoвa сaзнaњa o инфeкциjaмa живoтињa и људи изaзвaним узрoчникoм Clostridium difficile” одбранила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2014. године
 • Докторске студије на Факултету ветеринасрке медицине, Универзитета у Београду

Научна звања:

 • 2016. године – истраживач приправник

Професионално искуство:

 • април 2015.- октобар 2016. СЗТР “Ђурђевић” кланица и прерада меса
 • октобар 2016. до данас – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”- Одељење за имунолошко-серолошка испитивања

Основна истраживачка интересовања:

 • зоонозе, инфективна векторска обољења животиња, инфективне болести малих животиња (месоједа – пси и мачке), вектори и векторска обољења, лабораторијске дијагностичке методе и превенције, дијагностика, контрола и ерадикација инфективних болести и зооноза, утицај зооноза на јавно здравље.

Главне свакодневне и истраживачке активности:

 • Детекција инфективних болести код животиња класичним лабораторијским методама (аглутинација, ЕЛИСА, АГИД, микроскопија, микроскопија у тамном пољу, РВК);
 • Превенција, контрола и ерадикација инфективних болести животиња и зооноза;
 • Дијагностика инфективних болести код малих животиња
 • Анализа крпеља на векторске болести молекуларним методама
 • Спровођење захтева стандардa SRPS 9001:2008 и SRPS 17025:2006 у раду Института и праћење промена у стандардима, нових захтева, усавршавања и едукације особља
 • Главни интерес у раду: бруцелоза, лептоспироза, Q грозница, Меди Висна, инфективна анемија коња, епидидимитис оваца, паратуберкулоза говеда
 • Главни интерес у истраживању: молекуларне методе дијагностике
 • Одржавање и праћење документације система менаџмента  Института

Учешће у пројектима:

Национални пројекти:

Пројекат Министарства науке и технологије Републике Србије

 • Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња, ТР31071; руководилац пројекта др Дубравка Миланов
 •  Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине, ТР31084; руководилац пројекта др Тамаш Петровић

Обуке:

 • HALAL сертификат

Чланство у научним и стручним удружењима:

 • члан Ветеринарске Коморе Србије

Познавање страног језика:

 • Добро знање норвешког језика (проведене четири школске године у Норвешкој)
 • Добро знање енглеског језика
 • Основно познавање немачког језика

Остале способности:

 • Добро познавање рада на рачунару  (M. Office)
 • Смисао за тимски рад
 • Возачка дозвола Б категорије

Тренутна позиција:

 • Истраживач приправник на одељењу за имунолошко-серолошка и биохемијска испитивања

Контакт:

Сузана Видаковић, др вет. мед.-мастер
Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“
Руменачки пут 20
21000 Нови Сад, Србија

Мобилни: 064 818 54 49
E-mail: suzana@niv.ns.ac.rs
Интернет: http://niv.ns.ac.rs/?p=2612