Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер


 
 
 
 

Сузана Видаковић, др вет. мед. – мастер,
истраживач приправник

Датум рођења: 23.01.1988.

Научна област: Биотехничке науке, ветеринарство, безбедност хране

Образовање:

 • Основне студије – Пољопривредни факултет, Департман за ветеринарску медицину, Нови Сад – 2014. године
 • Мастер рад на тему “Нoвa сaзнaњa o инфeкциjaмa живoтињa и људи изaзвaним узрoчникoм Clostridium difficile” одбранила на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета, Универзитета у Новом Саду 2014. године
 • Докторске студије на Факултету ветеринасрке медицине, Универзитета у Београду

Научна звања:

 • 2016. године – истраживач приправник

Професионално искуство:

 • април 2015.- октобар 2016. СЗТР “Ђурђевић” кланица и прерада меса
 • октобар 2016. до март 2017. – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”- Одељење за имунолошко-серолошка испитивања
 • март 2017. до данас – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”- Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница

Основна истраживачка интересовања:

 • безбедност хране, процесна хигијена, технологија производње, паразитологија, микробиологија, органолептика и присуство резидуа у намирницама анималног порекла
 • савремене методе у дијагностици и контроли намирница анималног порекла

Главне свакодневне и истраживачке активности:

 • Органолептичка испитивања намирница анималног порекла;
 • Микробиолошка испитивања намирница анималног порекла;
 • Испитивања присуства резидуа намирница анималног порекла;
 • Паразитолошка испитивања намирница анималног порекла;
 • Оцена резултата намирница анималног порекла;

Избор публикација (5 – 10):

 1. Babić, J. M., Kartalović, B. D., Škaljac, S., Vidaković, S., Ljubojević, D., Petrović, J. M., Ćirković, M., Teodorović, V. (2018). Reduction of polycyclic aromatic hydrocarbons in common carp meat smoked in traditional conditions. Food Additives & Contaminants: Part B, 1-6.
 2. Babić J., Vidaković S., Bošković M., Nikolić A., Knežević S., Pelić M., Ljubojević-Pelić D. (2018) Uticaj klimatskih promena na bezbednost hrane u lancu od njive do trpeze, Ecologica, Vol. 25, No 90, 337-340.
 3. Vidaković S., Babić J., Glišić M., Pelić M., Knežević S., Pajić M., Ljubojević-Pelić D. (2018) Stop salmonelozi u vrtićima poreklom iz hrane, Ecologica, Vol. 25, No 90, 2018, 355-358.
 4. Jakšić, S. M., Mihaljev, Ž. A., Kartalović, B. D., Babić, J. B., Vidaković, S. L., & Baloš-Živkov, M. M. (2018). Evaluation of ELISA tests as screening methods for determination of antibiotics and sulfonamides in honey. Food and Feed Research, 45(1),
 5. 5. Vidaković S., Babić J., Knežević S., Pelić M., Jakšić S., Kartalović B., Živkov-Baloš M. (2017) Label analysis of Serbian honey: what does (not) the label tell us, Arhiv veterinarske medicine, 10, 2, 45-51.
 6. Knežević S., Pajić M., Petrović A., Vidaković S., Babić J., Živkov-Baloš M., Pušić I., Savić S., Stojanov I. (2017) Dermanyssus gallinae – overview: life cycle, morphology, prevalence and control measures in poultry farms, , Arhiv veterinarske medicine, 10, 2, 53-62.
 7. Babić J., Ćirković M., Teodorović V., Novakov N., Kartalović B., Ljubojević Pelić D., Pelić M., Vidaković S., Okanović S.: Uticaj aktivnog uglja, zeolita i šljunka na smanjenje koncentracije policikličnih aromatičnih ugljovodonika (PAH) kod proizvodnje toplo dimljenog šarana.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2017.
 8. Ćirković M., Ljubojević Pelić D., Novakov N., Pelić M., Bugarski D., Babić J., Vidaković S.: Model praćenja eustrongiloza kod plemenitih grabljivica (som, smuđ i štuka) na ribnjacima i otvorenim vodama.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2017.
 9. Okanović Đ., Ćirković M., Ljubojević Pelić D.,Novakov N., Pelić M., Babić J., Vidaković S.: Barena kobasica od mesa šarana. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, 2017.

Учешће у пројектима:
Национални пројекти:
Пројекат Министарства науке и технологије Републике Србије

 • Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња, ТР31071; руководилац пројекта др Дубравка Миланов
 •  Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине, ТР31084; руководилац пројекта др Тамаш Петровић

Обуке:

 • HALAL сертификат
 • Обука за интерне провериваче SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011
 • Обука за интерне провериваче SRPS ISO 14001:2015 и ISO 19011
 • Интерне провере према OHSAS 18001 и ISO 19011
 • Стандард ISO/IEC 17025:2017
 • COST-STSM-TD1303-36428, Cluj Napoca (Rumunija), 20.02.-10.03.2017

Чланство у научним и стручним удружењима:

 • члан Ветеринарске Коморе Србије

Познавање страног језика:

 • норвешки језик
 • енглески језик

Остале способности:

 • Добро познавање рада на рачунару  (M. Office)
 • Смисао за тимски рад
 • Возачка дозвола Б категорије

Контакт:

Сузана Видаковић, др вет. мед.-мастер
Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“
Руменачки пут 20
21000 Нови Сад, Србија

Мобилни: 064 818 54 49
E-mail: suzana@niv.ns.ac.rs
Интернет: http://niv.ns.ac.rs/?p=2612